Bilmek istediğin her şeye ulaş

Transmissometre nedir? Ne için kullanılır?

'Pist görüş mesafesini' hesaplamak için kullanılır. Bu hesaplamada iki temel teknik kullanılıyor. Birisi Transmissometer lar( otomatik) ve rasatçı tarafından yapılan ölçümler.

Transmissometer; Atmosferik şartları değerlendirerek otomatik olarak doğrudan ölçüm yapan otomatik ölçüm sistemidir. ( İki nokta arasında)
Meteoroloji

Meteoroloji

Bu hesaplamalar her pist ve pist başı için ayrı ayrı yapılır.

Günümüzde hemen hemen hepsinde bulunuyor otomatik sistem, bulunmadığı ya da cihazın bozulduğu takdirde insan gözlemine dayalı ölçümler yapılıyor rasatçılar tarafından.
Meteoroloji
  • Paylaş
İki sabit nokta arasında yatay görüş mesafesini ölçen alettir. Havaalanlarının hemen hemen hepsinde bulunur. Görüş mesafesinin kötü olması halinde (sis, toz, duman v.s.) bu aletin gösterdiği ölçüm esas alınır. Alet 1400 metre ve altındaki görüşü verir.
  • Paylaş