Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tüm serverlar, ip adresleri, network donanımları (interfaceler) herşeyin tam bir topolojisini nasıl çıkartabilirim visio ile yani öncellikli olarak ip scan programı ve subnet aralığını belirten programlar nelerdir?

sudo rpm -Uvh <a href='http://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm' target='_blank' rel='nofollow' title='mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm'>mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm</a>
sudo yum install php55w php55w-opcache
sudo wget <a href='http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm' target='_blank' rel='nofollow' title='dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm'>dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epe...</a>
sudo wget <a href='http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm' target='_blank' rel='nofollow' title='rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm'>rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-r...</a>
sudo rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm
sudo yum --enablerepo=remi update -y
sudo yum --enablerepo=remi,remi-php55 update -y
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

56 Görüntülenme5 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları