Bilmek istediğin her şeye ulaş

TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) neler yapar?

AMAÇLARIMIZ

EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI
İşadamlarının ve istihdam ettikleri elemanların kişisel, mesleki , sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmak.
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. İşletmelerimizin, toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını teşvik etmek.
Özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sektör Temsilcileri ile birlikte Meslek liselerine işlerlik kazandırarak uygulanabilir projeler üretmek.
KURUMSAL GELİŞİM
Üyelerimiz arasında ekip çalışması anlayışını yayarak , kurumsallaşmaya ve köklü müesseselerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.
Toplumumuzun kültürel ve manevi değerleri ile beslenmiş , evrensel iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek olmak.
SEKTÖREL ÇÖZÜMLER
İşletmelerin genel sorunlarını saptamak ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde bu sorunlara kesin ve kalıcı çözümler geliştirmek.
Sektör temsilcileri ile görüşerek ülke ekonomisinin sektörel bazdaki makro dengelerinin sıhhatli bir tarzda oluşması için projeler üretmek.
İşadamlarını ilgilendiren sanayi ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli mercilere görüş bildirmek
İLETİŞİM
Tüm işadamları arasındaki işbirliği ve iletişim faaliyetlerini güçlendirmek için gerekli olan bilgi alışverişini yaygınlaştırmak ve bu konudaki çalışmaları teşvik etmek
Üyelerimizin iç ve dış pazarlarda güvenli ve kazançlı ticaret yapabilmeleri için gerekli çevrelerin, ortamların oluşturulmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmak...
Türkiye’nin yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek projelerde etkin rol oynamak.
SOSYAL SORUMLULUK

Üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmek
Çevre bilinci ve korumacılığı düşüncesinin toplum, işletmeler ve bireyler arasında yaygınlaşması için çeşitli faaliyetlerde bulunmak.
Ulusal ve Uluslar arası Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği içerisinde toplumun sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlarına yönelik projeler üretmek.
VİZYONUMUZ
TÜMSİAD İşadamları Derneği olarak, yerel ve evrensel değerlere sahip , azim ve kararlılıkla bütün insanlığa hizmet eden , dürüst, dinamik ve çalışkan, girişimci, gelişime açık, geleceğin dünyasında söz sahibi olan, dünyadaki tüm ülkelerde Türkiye’yi marka haline getirecek iş adamları kuşağı oluşturmaktır.
DEĞERLERİMİZ
EĞİTİMLİ OLMAK, DÜRÜSTLÜK, MÜTEVAZİLİK, ŞEFFAFLIK, ÖRNEK OLMAK, MÜTEŞEBBİSLİK, ÇALIŞKANLIK, TUTARLILIK, GELİŞİME AÇIK OLMAK, GÜVENİLİRLİK, YENİLİKÇİLİK.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Derneğimiz;
Kuruluş kanunu ve tüzüğü çerçevesinde, üyesinin memnuniyetini ön planda tutup, hizmet vermeye çalışan ve bunu sağlamak içinde sürekli arayışlar içinde bulunan bir kalite politikasına sahiptir.
Üyelerinin memnuniyetini ön planda tutan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, üyelerinden gelen yeni istek ve dilekleri de dikkate alarak, günümüzün getirdiği koşullar çerçevesinde üyelerinin mesleki, iktisadi ve ticari eğitimini sürekli kılmayı amaçlamakta ve kaliteli ürün bilinci ile rekabet şartlarına ayak uyduran bir gaye için çalışmaktadır. Ayrıca günün ekonomik, sosyal koşullarına uygun ekipmanı bulundurmak ve bunları en kısa zamanda hizmete sunmak Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Kalite politikası içerisinde yer almaktadır.
Tüm çalışanlarımızın bu ilkeler doğrultusunda eksiksiz bir özgüven ile çalışacaklarına olan inancım sonsuzdur. Koyduğumuz hedeflere ulaşabilmemizin en kestirme yolu yazılı sistemlere bir ekip çalışması sorumluluğunda uymaktır.
  • Paylaş
İnovasyon konusunda güzel çalışmalar yapılıyor. Bir heyet, gelen inovatif fikirleri inceleyip, hangi aşamada ise üzerinde çalışmalar yapıp, patent ve projeyi hayat geçirme adına işleri hızlandırıp, istihdam ortaya koyuyorlar. Çok başarılı ve dünya çapında çok ses getirecek projeleri yolda...
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

371 Görüntülenme2 Takipçi2 Yanıt