Bilmek istediğin her şeye ulaş

Turgor basınç nedir?

Basit bir anlatımla bitki hücrelerinin suya konulması halinde içine su alarak şişmesi ve hücre çeperine/zarına basınç yapmasıdır. Bir bitki hücresi suya konulunca içine belli bir miktar su alır ve şişer. Hücre öz suyunun yüksek ozmotik yoğunluğundan dolayı dıştaki su, hücrenin içine hareket eder ve içeri giren su molekülleri hücre zarını dışarı doğru bir basınçla iter. Böylece turgor basınç olur. Turgor basıncı, suyun içeri girişine engel olmaya çalışan bir kuvvettir.
  • Paylaş
Herhangi bir yarı geçirgen zar ortamında, zar iki tarafını da eş yoğunluğa ulaştırmaya çalışır.Eğer bir tarafta polimer madde diğer tarafta ise saf su varsa polimer madde hareket etmez iken saf suyun bir kısmı polimer madde tarafına geçer.Bu tarz bir geçişme sırasında saf su polimer madde tarafına fazlaca geçebilir.Bu durumda bir tarafa daha çok madde(suyla beraber) geçmesiyle zarı az madde tarafına doğru gerdirir.İşte bu gerdirme olayına turgor basıncı denir.Turgor basıncının hayatımızda çok önemli bir yeri vardır.Örneğin bitkilerin dik durması.Bitki hücreleri bu basınç sonucunda balon gibi şişerler.Ve bütünlük olarak dik dururlar.
  • Paylaş