Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türk edebiyatının ilkleri nelerdir?

 • Türk Edebiyatı’nın ilk yazılı ürünleri, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin Orhun Yazıtları'dır (M.Ö. 8. yy).
 • Orhun Yazıtlarını ilk okuyup çözümleyen Danimarkalı bilgin Thomsen’dır.
 • İlk mesnevi, ilk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig (11. yy).
 • İlk sözlük Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk’üdür.
 • İlk biyografik eser Ali Şir Nevai’nin Mecalis’ün Nefais'idir.
 • Anadolu Türk Edebiyatında ilk biyografik eser Edirneli Sehi Bey’in Heşt Behişt’idir.
 • Tasavvuf alanında ilk şair Ahmet Yesevi'dir ( ? - 1166 ).
 • İlk anı türü örneği Babür Şah, Babürname’dir.
 • İlk gezi türüyle eser Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’dir.
 • İlk fabl örneği Şeyhi’nin Harname’sidir.
 • Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi ve şarkıyı icad eden Nedim’dir.
 • İlk özdeyiş örneklerini veren Ali Bey, Lehçet’ül Hakayık
 • Tanzimat Edebiyatı sanatçısı olan Şinasi, batılı anlamda ilk fabl örneğini vermiştir.
 • İlk roman çevirisi Fenelon’dan Telemak'tır (Yusuf Kamil Paşa).
 • İlk roman örneği Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'ıdır.
 • İlk edebi roman Namık Kemal'in İntibah'ıdır ( Sergüzeşt-i Ali Bey).
 • İlk tarihi roman Namık Kemal'in Cezmi'sidir (1880).
 • İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın Karabibik'idir (1890).
 • İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'dır.
 • İlk psikolojik roman Mehmet Rauf, Eylül’dür.
 • İlk modern roman örnekleri Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah ve Aşk-ı Memnu eserleridir.
 • İlk tezli (bir görüşü savunan) roman Nabizade Nazım, Zehra'dır.
 • İlk öykü örneklerini Ahmet Mithat Efendi Letaif-i Rivayat ile verdi.
 • Batılı anlamda ilk öyküye örnek Saraipaşazade Sezai'nin Küçük Şeyler'idir.
 • İlk tiyatro çevirilerini Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den yapmıştır.
 • Sahneye konulan ilk tiyatro eseri Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre'sidir.
 • İlk batılı anlamda tiyatro Şair Evlenmesi'dir (1859).
 • İlk makale örneği Mukaddime'dir.
 • Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi Şinasi’dir.
 • İlk özel gazate olan Tercüman-ı Ahval (1860) Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarıldı.
 • İlk epik tiyatro örneği Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı'dır.
 • İlk uyaksız şiiri Abdülhak Hamit Tahran yazmıştır.
 • Divan şiirinin ilk şairi Hoca Dehhani’dir.
 • İlk pastoral şiir örneklerini Abdülhak Hamit Tarhan, Sahra’da vermiştir.
 • İlk resmi gazete Takvim-i Vakayi (1831).
 • İlk yarı resmi gazete Ceride-i Havadis (1840)
 • İlk dergi örneği Münif Paşa'nın Mecmua-ı Fünun’udur.
 • İlk mizah dergisi Teodar Kasap’ın çıkardığı “Diyojen”.
 • İlk antoloji Harabat (Ziya Paşa).
 • İlk günlük Direktör Ali Bey “Seyahat Jurnali”.
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz Fuat Köprülü.
 • Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden Mehmet Emin Yurdakul.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

719 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt