Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türk Hava Kurumu işleyişi nasıldır? Bu kurum vakıf mıdır yoksa devlet kurumu mudur?

Türk Hava Yolları cumhuriyetin ilanından 16 ay sonra Atatürk'ün talimatıyla 16 Şubat 1925 yılında kurulmuştur. Merkezi Ankara olmak üzere, havacılığın gelişmesi amacıyla Türk Teyyare Cemiyeti olarak kurulmuştur. 1935 yılında ise Türk Hava Kurumu olarak adı değiştirilmiştir.

O zamanlardaki ismiyle Devlet Hava Yolları İşletmesi, şimdiki adıyla THY, beş uçak ve 23 koltuk kapasitesi ile Ağustos 1933 tarihinde seferlere başlamıştır.

THY, Türkiye'nin 'havacılık fedarasyonu' yetkisini taşımaktadır. 5 Ağustos 1925 yılında ise 'kamu yararına çalışan dernek' statüsüne ulaşmıştır. Manevi koruyucuları başta cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruludur. Doğal üyeleri cumhurbaşkanı, başbakan, kuvvet komutanları ve Ankara valisidir.

Dolayısıyla devlet kurumu gibi görünen Türk Hava Yolları Kurumu, devlet kurumundan da öte, yüksek bir kurumdur.

Türk Hava Kurumu

Ayrıca Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika , Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar uzanmaktadır. İMKB'de THYAO kodu ile işlem görmektedir. 2011 yılında toplam 32.621.641 yolcusu vardır. Aynı zamanda 2011yılı verilerine göre de dünyanın en büyük 9. havayolu şirketidir. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları, şu anda 152 dış hat ve 44 iç hat olmak üzere 196 noktaya sefer düzenlemektedir. Bu uçuş ağı ile en çok uçuş ağı bulunan hava yolları listesinde Avrupa'da 3, tüm dünyada ise 7. sırada yer almaktadır.

İlk genel yönetim merkezi Ankara'dadır. İdarenin adı, 03.06.1938 tarih ve 3424 sayılı kanunla, Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü'ne çevrilmiş ve katma bütçeli bir idare olarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanmıştır. Nihayet 21 Mayıs 1955 tarihli ve 6623 sayılı kanunla Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü kaldırılmış, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığıadı ile her nevî hava nakliyatı ve buna müteferri yapmak ve hususî hukuk hükümlerine göre idare edilmek üzere Hükûmete bir Anonim Ortaklık kurma yetkisi verilmiştir. 20 Şubat 1956 tarihinde Esas Mukavelenâmesi'nin Bakanlar Kurulu'nca tasdik edilmesi, Ticaret Sicili'ne kayıt ve ilan olunması ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı kurulmuş ve 1 Mart 1956 tarihinde faaliyete geçmiştir. Kuruluşundaki sermayesi 60 Milyon TL idi.

THY, 1984 yılında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 60 milyar TL sermaye ile Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsüne geçti. 1985 yılında A310 uçaklarının filoya katılması ile, ilk uluslararası uçuştan yaklaşık 40 yıl sonra Uzak Doğu ve Atlantik ötesi uçuşlar başladı. 1990 yılında 700 milyar TL sermayeye ulaşan THY, Kamu Ortaklığı İdaresi'ne bağlandı. Günümüzde T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bağlı olan THY'nin sermaye yapısı, Mayıs 2006'da yapılan yeni bir halka arz ile yeniden değişmiş ve hisselerin %53,57'lik kısmı IMKB'de işlem görür hale gelmiştir. Geri kalan %46,43'lük pay ise halen T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na aittir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2134 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları