Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türk lehçelerinde neden harf ve ses farklılıkları vardır?

Değişen coğrafi şartlardan siyasi olaylara kadar pek çok faktör lehçeler arasında bu farklılıkların oluşmasına neden olmuştur. İlk Türkler zamanında konuşulan Türkçe elbette tek bir lehçeden ibaretti. Bir arada yaşadıkları için Türklerde lehçe denen bir şey yoktu. Zamanla Türkler arasında göçler oldu. Her bir göç ayrı bir yerleşim, ayrı bir coğrafya ve aynı zamanda ayrı bir kültürel etkileşim demekti. Yaşadıkları coğrafyanın iklimi sert olan yerlerde kalın sesler daha baskındı, yumuşak olduğu yerlerde ise daha inceydi. Yaşam koşulları dildeki sesleri bu şekilde etkiliyordu.

İkinci olarak yeni yerleşimle birlikte yeni komşuluklar da geliyordu. Bu da dil alanında etkileşim demekti. Yeni komşular edinen boylar bu komşularından ses alıverişinde bulundu. Yeni kelimeler kullanmaya başladı. Bazı seslerini değiştirdi. Bu şekilde temelde aynı yapıyı kullanan fakat ses ve harflerin farklılık arz ettiği lehçeler oluşmaya başladı.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

296 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt