Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türk Tarih Tezi nedir? Oluşturulma amacı nedir?

Atatürk'ün, Türk tarihinin araştırılıp kanıtlara dayanarak oluşturulmasını istediği fakat ilk haliyle romantik sonuçlara gebe kalmış başarısız diyemeyeceğimiz bir ilk çalışma eseridir.
Amacı ise; İslamcı-Osmanlı tarihine ve Batının uygarlık tekelciliği tutumuna karşı bir tepki olarak gelişir.
Bu tepkiyi 1928 yılında Atatürk Samsun'da şöyle dile getirir:
  • Bizim ulusumuzun yaşamsal temelini düşünelim. Bu düşünce bizi elbette altı-yedi yüzyıllık Osmanlı Türklüğünden yüzlerce yıllık Selçuk Türklerine ve ondan önce, bu dönemlerin her birine denk olan Büyük Türk Çağına kavuşturur.
Büyük Türk Tarihine ulaşma amacıyla "Türklerin cihan tarihinde en eski çağlardan beri gerçek yeri neresidir ve uygarlıkta hizmetleri neler olmuştur" sorularına bilimsel olarak cevap aranmıştır.
  • Paylaş