Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türkçe'de "Evet" ve "Hayır" kelimelerinin etimolojik kökeni nedir?

Dilin doğal gelişmesi içinde yok'dan yo kelimesi türemiş. Tıpkı batı dillerinde non ve not'dan no kelimesinin türemesi gibi.
Kibarlık budalası tabirlerin gerçek öz kavramlarımıza bulaşmaması gerekiyordu. Bugün resmi olarak "hayır" ı kullanıyoruz; ama aslında resmen "yo"yu kullanmamız gerekiyordu. Evet-Yo yarışmaları; formlarda Evet/Yo seçenekleri olmalıydı. Aynı durum "bayan" kelimesi için de geçerli; kadın'ın ve dişi'nin yerine geçmemesi gerekiyordu (kibarlık budalalığı, işgüzarlık)
  • Paylaş
Evet kelimesi için tam bir kanı yok ortada. Bu kelimenin İsmet Zeki Eyuboğlu/Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü'nde Farsça avad 'dan bozma olduğu yazıyor. Nişanyan Sözlüğü'nde ise Eski Türkçe'de yemet sözünden geldiği... Dîvânu Lugâti't-Türk de evet kelimesini birçok Türk boyunun yemet olarak kullandığını yazar.
Hayır kelimesinin kökenini biliyoruz. Hayır kelimesi Arapça iyilik anlamına gelen hayr'dan gelir. Zamanında bu sözcük olumsuz cevabı kibarca iletmek için dolaylı olarak kullanılmış ve böyle süregelmiştir.
  • Paylaş
3

Ayni Al, "Hayır" bu kadar yeni ise, hayır yerine eskiden ne kullanıyorduk?

Turan Söylemez, Henüz araştırmadım ama zannediyorum ki eski Türkçe'de "yok" kelimesi hayır yerine kullanılırdı. Günlük ağızda da mevcuttur.
-Eve gittin mi?
-Yo

Ayni Al, Evet, öyle olmalı; hattâ öyle.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

6074 Görüntülenme6 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları