Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türkçe'de sözcüklerin yapısı nasıldır? Kök, ek ve gövde nedir?

Kök; bir sözcüğün her türlü eki çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı kısmıdır. İkiye ayrılır. İsim kökü ve fiil köküdür. Fiil kökleri; hareket anlamı taşıyan sözcüklerdir. Fiil köklerini ad kökleri gibi tek başlarına kullanılamaz. Fiilin sonuna konan kısa çizgi (–), “mak, mek” diye okunur.

Örneğin; sev - mek , gül - mek, koş - mak

İsim kökleri ise tek başlarına kullanılabilirler: su, ev, taş, çöl vb.

Ekler; tek başına anlamı olmayan kendinden önceki kelimelere gelerek yeni kelimeler türetmeye, cümleler türetmeye yarar. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için ekler büyük önem taşır. Yapım ekleri ve çekim ekleri olarak ikiye ayrılırlar. Çekim ekleri eklendiği kelimelerin anlamını değiştirmeden türetir.

Örneğin; çoğul ekleri ve iyelik ekleri çekim ekidir. Çiçek + ler çekim eki almıştır. Araba + mız çekim ekidir.

Yapım eki ise eklediğini sözcükten tamamen yeni bir sözcük türetir. Göz + lük

Gövde; KÖK+ Yapım ekidir. Kökle gövde anlamca birbiriyle ilişkili ancak karşıladıkları kavramlarvarlıklar değişiktir. Örneğin; var-lık-lı , yok-sul-luk
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

207 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları