Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünüyor mu?

Açılması gereken kavramlar; 1. self determinasyon hakkı, 2. yerel özerklik ve eyalet sistemleri, 3. uluslararası hukuk, etnik grup ve ulus yapı çerçevesinde istikrarlı siyasal bütünlük anlayışı, 4. liberal demokrasi, 5. federal sistemde siyasi özerk yapının bağımsız egemen devlet kurması, 6. iç ve dış self determinasyon, 7. federal bir devletin federe kanatlarını oluşturanların mevcut anayasada self determinasyon hakkına sahip olması ve müteakiben bunu kullanarak bağımsızlık ilanı.Düzenle
Halka, güneydoğuda 20-30 yıldır devam edegelen mücadele manasız bir kan davası olarak lanse edilse de, oyunun aktörleri bunun düşük yoğunluklu bir savaş olduğunun pekala biliyorlar.

Dış ülkeler tarafından dayatılan Bağımsız Kürdistan Devleti dayatmasına karşı yürütülen politikalar birer birer iflas etmiştir. Zira bu düşük yoğunluklu savaşta karşı pakt ara ara bazı dönemlerle, bölge yapısını kökten değiştirici çok büyük kritik adımlar atma noktasında istikrarlı davranmış, uzun vadeli eylem planlarını bütün hükümetleri döneminde sürdürmüşlerdir.

ABD ve AB Irak-İran Savaşı sonrası ortadoğuyu artık kendilerine bağlı diktatörlerle yönetemeyeceklerini, güdümlü diktatörlerin bir süre sonra milli bilinç kazanarak bütünleşme yoluna gittiklerini ve çıkarlarına aykırı hareket ettiklerini fark ettiklerinde güdülebilir parçalanmış mikro milliyetçiliğe dayalı küçük devletçiklerin idamesi için yeni stratejiler üretip dayattılar.

1991 de Kuzey Irak' ta önce 36. paralelin kuzeyini, Saddam yönetimine karşı uçuşa yasak bölge ilan ederek Çekiç Güç yapısı ile enterne ettiler.

Bununla,
* PKK ya çok rahat bir yaşam alanı açıldı,
*Barzani ve Talabani peşmergeleri Saddam'ın ordusundan kalan bütün silah ve mühimmat depolarına el koydu,
*Binlerce peşmerge CIA tarafından ABD de özel eğitim gördü.
*İkinci Körfez harekatı ve Irak ın işgali için hazırlık dönemine birçok kolaylıklar sağladı.

Bu ara dönemde özellikle 1996-1999 döneminde ABD, PKK nın Kuzey Irak' taki nüfuzunu azaltmak için Türkiye' ye Barzani ile ittifak kurup PKK ya karşı operasyon fırsatı verdi. Çünkü 1992-1995 döneminde PKK sürekli KYB ve KDP ile birlikte Kuzey Irak ta seçimlere girmek için adımlar atmakta ve baskı yapmaktaydı. 1960-65 lerde yazılan oyunun kurallarına aykırı olan bu gelişme Türkiye' nin PKK yı iyice ezmesiyle bertaraf edildikten sonra artık Türkiye nin durdurulması gerekiyordu.

1999 da Apo öldürülmemesi şartıyla teslim edildi. PKK toparlanmak için geri çekildi.

Türkiye terörü bitirdiği zannıyla Kuzey Irak taki faaliyetlerini durdurdu ve geri çekildi. Ta ki 2003-2004 e ve yanlış yaptığını fark edene kadar.

2002 de ilginç bir çıkışla, AKP iktidar oldu. ABD nin ortadoğu politikalarına alabildiğine paralel söylemleri olan bu yine alabildiğine geniş tabanlı, tüm karşı oyların toplandığı, marjinal sağdan daha merkeze kaymış partiyi başlangıçta kestiremeyen ABD, 2003 tezkeresiyle birlikte Türkiye' de artık yeni bir yandaş gerektiğine karar vererek desteklemeye karar verdi.

Onu desteklemesi eski derin devletini tasviyesini gerektiriyordu. Çuval hadisesi, Ergenekon, Encümeni Daniş, Balyoz, 28 Şubat, 12 Eylülcüler derken doğradı geçti ABD nin muazzam istihbarat yapılanması kurusuyla yaşıyla eski politikalarında kullandığı bütün figüranları..Zira o figüranlar da ABD nin ilk körfez krizi ile bölgeye girişini tehdit olarak algılamış ve milli çıkarları noktasında ABD karşıtına dönüşmüşlerdi.(Hatırlayın Birinci Körfez Krizi sonrası anketleri, en büyük tehdit ABD çıkmaya başlamıştı Yunanistan ın yerine)

Ancak bunu da Irak ın işgali sonrasına kısmen erteledi..O yüzden biraz da hükümet belli bir eylemsizlik dönemi geçirdi..Çıraklık da deniyor :)

Nihayet, ulusal yapının tartışmaya açılması gerekiyordu. Vatandaşlık, insan hakları, özerklik gibi kavramlarda anlam kaymalarının yaratılması gerekiyordu. Ulusalcılık kelimesi türetildi. Bu yapılırken iç dinamiklerin kullanılması gerekiyordu.

12 Eylül intikamcılarından istifade etmek, Atatürk devrimleriyle barışık olmayanları desteklemek, liberal söylemlerle sol yapının kafasını karıştırmak ve solu muhafazakarlığa itmek..Ara ara Lazları, Çerkezleri yoklamak, 1924 Kürt İsyanlarından beri ayrılıkçı milliyetçi Kürt azınlığı desteklemek..

Solun deneyimli liderini bir kaset vakasıyla görevden uzaklaştırmak..Muhtemelen özünde Türk solu bunu yaşamasa bile halkın gözünde sunni ve alevi çatışmalarında istismar edilebilir bir potansiyel yaratmak gayesi ile alevi bir lideri solun başına tayin etmek..(Başbakanın zaman zaman Kılıçdaroğlu' na Şii Esat' ı destekliyor sataşmaları, küçük küçük hassas karnına dokunuşları gibi)

Domino etkisiyle Arap Devrimleri...yandaş olan olmayan bütün milli bilince sahip diktatörlerin devrilmesi..Suriye iç savaşı...sonrasında İran' ın parçalanması hadisesi ki konjunktura bağlı olarak son müdahale 10 yıla kadar ertelenebilir.

Nihayetinde mesele, ülkelerin siyasal ve coğrafi bütünlüğü prensibi mi esastır, self determinasyon prensibi mi esastır a kadar indirgenecektir.

Kuzey Suriye Kürt Özerk Yönetimi, Kuzey Irak Özerk Kürt Yönetimi, Türkiye Güneydoğu Kürt Yerel Yönetimi, ya bunlarla beraber İran' a dayatma ve İran' ın Güney Azerbaycan, Batı Kürt Özerk Yönetimi ve Acemler şeklinde parçalanması, ya da bu parçalanma sonrası tüm bu özerk yönetimlerin self determinasyon hakkını kullanma ilanı ve bağımsız Kürt Devletinin kurulması..

Ulusallığı aşağılayarak, yerel yönetimlere özgürlüğü, liberalliği ön plana çıkartarak ileri demokrasinin nimetlerinden istifade ile etnik milliyetçiliğe ve ırka dayalı yeni bir devlet kurmak..nasıl tezgah ama..bütün dünya görüşleri anlam kaymaları ile, dönemsel kullanışlılık durumuna göre kullanılıp atılası sadece birer enstrüman..1970 lerde Uluslararası hukukta tüm bunların tabanı zaten yazılı halde, her şeyin dayanağı hazır..Bütün sistemi temsil eden Atatürk' e saldırmak..Farklı ''Mustafa'' Kemal filmleri ile halkın kafasındaki tabuları önce esnetmekten tutun da, her gün ana sayfada yatağında son nefesini vermiş solgun yüzünün fotoğrafını yayınlamaya kadar, bir çok aşağılık yöntem ve teknikler..

Ara dönemi aşmanın formülü Başkanlık sistemi...eyalet sistemini legalize eden bir ara formül..aşılması gereken tek kritik tümsek self determinasyon hakkının verilmiş olması..Yugoslavya anayasasında verilen bu hakkı kullanarak uluslararası arenada bağımsızlıklarını ilan eden bu devletlere kimsenin vereceği cevap kalmamıştı..

Eyalet kavramında, yaratacağı tepkiye göre,anlam kayması yaratılacak. Zira eyalet sisteminde birçok uygulama farklılıkları var. Kimisi merkezi yönetimin atanmış valileri ile yönetiliyor, kimisi kendi seçtikleri başbakan-cıklarla...Arada bizim açımızdan uçurum var.

Vergi sistemi başlı başına bir handikap..Kimi, İstanbul un gelirleri Türkiye kadar, bırakın bu gelir Marmara Eyaletinde kalsın, Marmara Eyaleti dünyanın en zengin bölgesi olsun diyen liboşların samimiyetlerini sorgulamamak ahmaklık olur.

T.C. harfleri kaldırılıyor usulca bir çok kurum isminin önünden...

Her hafta Kurtlar Vadisinde, peygamber soyundan gelen Kadiri Tarikatı Şeyhinin oğlu Nacati Şaşmaz' ın telkinleri...ağzını açıp dinleyen kahvehane halkına, onların anlayacağı şekilde...tam bilinçaltı telkin metodu..

Derleme bu formatta çok zor. Birçok yeri aşamayı üstün körü atlamak gerekiyor.

Ancak, bizim nesil, maalesef bu gidişle, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırlarının değiştiğini görecek..çünkü düşük yoğunluklu savaşlar derin devletlerle ve çok uzun vadeli milli politikalarla yürütülüyor..kamuoyunun bunu algılaması, bu algıyı uzun süre taşıyabilmesi, buna tahammül edebilmesi mümkün değil...10 yıllık ekonomik çöküş dönemi halkın bütün tercihlerini değiştirmesi için yetip artıyor, bırakın 50 yıl vadeli plan yapmayı..------------------------------------------------------------------

İlave 27 Nisan 2013
Bahsettiğim konular programda ele alınan ve dile gelen konularla neredeyse tamamen örtüşüyor.

CNNTÜRK Altan Tan Aykırı Sorular;

Kritik söylemleri; -biz söyleyince hikaye geldi bazılarına, kendi ağzından;

-Dağlarda 40000 evladını feda eden bir halk korktuğunda mı Ulus devlet istemiyor. Biz ortadoğuda daha geniş tabanlı bir islamcı yapı istiyoruz.

-Bugün Kürt halkı self determinasyon hakkını elde etmek üzeredir, bundan vazgeçemeyiz.

-Bugün ortadoğuda eyaletler birliği gibi bir yeni ortadoğu modeli lazım.

-Kemalizmi boyayarak eski yönetimi satmaya kalkan olursa Kürtler bunu yutmayacaktır.

-Bu federasyon olursa diğer Kürt Eyaletleri de bu federasyona bağlanacak, Suriye Kürtleri, Irak Kürtleri...

-Herkes Barzani ye küfrediyor, bugün Kuzey Irakta tek bir petrol firmasının hakimiyeti var, Mehmet Ali Karamehmet.

-Çalık inşaat sektörünü tamamen yönetiyor. Sonra da Barzaniye küfret


-MHP li milletvekiller Kuzey Irak ta cirit atıyor, bana bugün Diyarbakır Ticaret odasına kayıtlı tek bir Kürt firma gösteremezsiniz 10 milyon dolar kazanan. ben burjuva bir aileden geliyorum her şeyi biliyorum iddia ediyorum.


-Benim babama dışkı yedirip işkenceyle Diyarbakır cezaevinde öldürdüler.

-Apo seküler hareketten siz İslami hareketten. Apo İslam geçmişine vurgu yaptı. Türk-İslam sentezine ne diyorsunuz?

-Ben katılmıyorum. Türk-İslam sentezi bir zehirdir.Ben Saad-i Nursi nin tabiriyle Kürt haklarını talep ederim, ama Kürt milliyetçisi ırk anlamında değilim. Hakkını istemek milliyetçilikse milliyetçiyim.


-Akit Gazetesi Sakallı Ergenekonculuk yapıyor gelsinler bir programa çarpışalım.

-Din bütün hayatı kuşatır, din ayrı devlet ayrı olmaz. Laiklik bir yalandır, karşıyım.

-Dinin devletin idaresine girmesi haramdır Diyanet İşleri Başkanı olmaz.

-Camiler bizimdir, camilerin içinden mücadele edeceğiz.

-Apo PKK nin lideridir ben PKK li değilim.

-Sol bloğun içinde bir islamcıyım.

-İran ajanı değilim, İran da mezhebi bir Ulus Devlettir, keşke bütün ümmeti kucaklasa, mezhep devletidir.

-Ben Türkiye Cumhuriyetinin Kemalist yapısının yıkılmasını istiyorum.Ben şeriatçıyım, her müslüman şeriatçıdır. İslam hukukudur şeriat. Her Yahudi Yahudi Şeriatçısıdır. Ben kabul etmiyorum derse müslüman değilsin demektir.

-Doğuştan Bebekliyim, çakma değilim, sosyeteyi de bilirim.

-İttihatçı Kemalistlerden intikam almayacağız, Hz Peygamber Mekke ye girince herkesi affetti. Benim amcamlar da içki içer saygı gösteriyoruz.

-Bölünme korkusunu gidermemiz Kemalistlere bu yüzden yaşamlarında saygı göstermeyiz.

-Bu demokratik süreç sonuçlanmazsa, tekrar kan akar, çoktan çok azdan az gider.

Ortadoğuda acilen barış lazım. Nereye kadar öleceksin, bir yere varamazsınız, herkesin üslubunu düzeltmesi lazım. PKK havlu attı diyorlar bu laf mı?
----------------------------------------------------------------------

Self determinasyon hakkı verildiği an bu iş bitmiş demektir. Amaç açık açık Kürt eyaletlerini kurmak ve bunları belki de Türkiye nin de içinde olduğu bir federasyona bağlamak. Ulus devlet değiliz diyecekler, Kürt Federasyonu olacak, ABD güdümlü bu yapı İran a dayatılacak, nihayi hedef İran ın parçalanmasıdır. Kuzey İran da Güney Azerbaycan diye geçen bölgeyi de ya Türkiye ye ya da Kuzey Azerbaycan a ilhak edecekler, bu da Türk Milliyetçilerin sus payıdır.
  • Paylaş
1

Ahmet Avcı, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." – Mustafa Kemal ATATÜRK

Osmanlı coğrafyasına kurulan bu devletin elbette tek ırktan oluşmadığını herkes biliyor. Hiç bir zaman da salt bir ırk ismi olmamıştır.

Almanya da evet ırk ismidir, her Alman vatandaşı Almanım der, başka şey dedirtemezsiniz, hele ki Fransa da, çok daha nettir bu ırk kavramı ve Fransızca dan başka dil tanımazlar.

Neyce konuşuyorsunuz azizim, Osmanlıca mı, Müslümanca mı, yoksa yüzyıllarca önce Orhun abidelerine kazınmış dille mi? Bir devletin ayakta durması için gereken ortak paydalardır bunlar. Hani vardır ya birlikte yaşamış ve gelecekte de birlikte yaşama azminde olan insan topluluğu. Sınırları olan bir vatan olmadan, ortak bir dil olmadan, millet olmadan nasıl olacak.

Türkiye kelimesi ne olacak? Bunlar asgari müşterekler. Tartışılmış artık tartışılmaz denmiş toplumun kabulleri. Sizin için bu asgari müşterekler kayırılarak ortaya konmuş millet tanımını bir daha yineleyelim;

"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir."

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan 29 Ekim törenlerine katılmadı. Nevruza izin verilirken 29 Ekim'de Türk bayrağı açanlara cezalar kesildi, kutlamalar yasaklandı.

Basitinden iki örnek..
  • Paylaş
Adnan Menderes ile ABD'nin güdümüne giren Türkiye, BOP planı çerçevesinde eyaletleşerek büyüyor, bu büyüme üniter yapıya ters ama ABD kölesi bu kadar insan ve onlara oy veren bu kadar insan varken yapacak şey insanların ABD kölesi ve uşağı hükumetlerden kurtulmak için sandıkta ders vermesi, üniter devlet tehlikede ancak bildiğimiz bölünme değil bu, ABD'nin emri ile büyüme. Belki de Ürdün'e kadar bir büyüme.
  • Paylaş
4

Ahmet Avcı, Millet kavramına saldırılıyor, ümmet kavramı yüceltiliyor. Teorik olarak böyle bir üst kimlik günümüzde mümkün değil, oyun içinde oyun. Ülke sınırlarını bu saatten sonra zaten başka argümanlarla değiştiremezsiniz, tabi ki bu kullanılacak. Yugoslavya üst kimliğinde yaşayan halklar birbirini kesti daha dün, Bulgaristan ın Trakya Türklerine yaptıkları daha dündü, dizi filmi yapıldı izlendi. Etnik ayrımcılığın, etnik milliyetçiliğin daniskasını yapanların, gelip liberal sosyal devlet toplum yapısından bahsetmesi, vatandaşlık kavramından bahsetmesi...Arap Arapla anlaşamıyor Türkü mü getirecek başına, Suudiler tek kalemde 50 milyar dolarlık silahı niye aldılar? Hep beraber İran da müslüman mı doğrayacağız?

Bu coğrafyada üretilmemiş projeler bunlar, hepsi yalan dolan toplum mühendisliği.

Hakan, Yüzde bin haklısın :)

Recep Şahin Sargın, Bence de haklısın ama biz böyle olduktan sonra kafamıza vuran çok olur . Zira hak verilmez alınır.

Hakan, Işte bunu necip Türk milleti sandıkta gösterecek. Umudum var mı? Hayır.

Torpilin, çifte standardın bazı kurumlara hiç girmemesi gerekiyordu. Toplum olarak bu konuda sınıfta kaldık.

80'li yıllardan bu yana hangi kurumu incelerseniz inceleyin durum aynı. Stratejik öneme sahip ordumuzda da durum maalesef farklı değil.

Askerde tehlikeli ve olumsuz şartlarda vatani görevini yapan insanlar hep aynı çevreden, fakirlik yokluk çeken insanlardan.

Böyle olunca ne mi olur; yapılan hatalar düzeltilmez ve aynı hatalar tekrarlanır çünkü şikayet mekanizması bu çevrelerin insanında asla mahkemelere yansımaz.

Aynı sistem ABD gibi ülkelerde de geçerli fakat hukuk sistemi belli ki bu durumu kaldırıyor.

Bugün savaşa girsek ne kadar insanın bu ülkeden kaçacağını tahmin etmek bile istemiyorum.

Yani devir değişti ama bazı değerlerimiz değişmemeliydi.
  • Paylaş
1

Ahmet Avcı, Bir ülkenin kaymağını yiyen ve yöneten azınlık, kalkacak ilk uçaklarla ülkeyi terk ettiğinde, vatan gerçek sahiplerine kalır.

O yüzden bütün şehit cenazelerinde, şehit ailelerinin fukara görüntüleri yürek yakar. Anadolu insanının temiz yüreği daha ne kadar dayanır bilinmez.

Bunun aslında iç siyasetle, ya da dünya görüşleriyle alakası da yok...

Bu iş satılmış olmak, ya da olmamak meselesidir. Bu mesele vatan millet pahasına iktidar olabilmek için iş yapmamak meselesidir.

80 öncesi ülke sağcıydı, solcuydu falan filan...Lakin ne sağcısı ne solcusu vatanına ihanet etmedi..Hep halk için, millet için, devlet için..Nüanslar, modeller farklı ama vatanperver hepsi...

alın Erbakan anlatsın, daha ötesi ne ki;

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR