Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türkiye ekonomisi dünyada 17. sırada Avrupa'da 6. sırada peki neden refah seviyesi düşük ve asgari ücret aşağı seviyelerde?

Bu sıralamalar ekonominin boyutuyla ilgili olup kişi başına düşen milli gelirle bir alakası yoktur. Sıralamaya baktığınızda Çin ABD'den sonra ikinci sıradadır ama milli geliri kişi adetine böldüğünüzde ABD 15. Sırada, Çin 91. Sırada, Türkiye ise 62. Sıradadır. Bir de az gelişmiş ülke gelir dağılımı adaletsizliğini hesaba katarsak ülkemizin büyük çoğunluğunun neden fakirlik sınırının altında yaşadığını görürüz.
  • Paylaş
Halk bu zenginlikten pay alamıyor.
Bunun iki sebebi var:
Birincisi, izlenmiş olan 'ithal ikameci' ekonomi politikası (Bundan sonra 'ihracata yönelik' politikalara geçildi)
İkincisi, gerektiği gibi bir 'sendikalaşma' olmaması.
  • Paylaş
Çünkü bu büyüklük genel olarak "hacimsel" bir ölçü olarak ele alınıyor. Ekonominin hacimsel olarak çok büyük olması ile refah seviyesi arasında herhangi bir ilişki yok aslında. Yüksek miktarlarda yapılan ithalat da ekonomide hacimsel büyümeye etki edebilir ama dış ticaret açığına da sebep olur aynı zamanda. Pek çok ürün ve hizmet satılıyor alınıyor. Tonlarca, liralarca ithalat-ihracat yapılıyor pek çok farklı şirket, kobi faaliyet gösteriyor işlemsel ekonomik hacim büyük ama hepsi o kadar.

Örneğin ben 10 alıp 20 veriyorum 30 liralık bir hacim var ama ben burada zarardayım yinede. Dünyanın en büyük ekonomisinin Amerika olduğunu fakat daha küçük bir ülke olan Norveç de refah seviyesinin kat kat fazla olduğunu düşünürsek konu biraz daha açıklığa kavuşabilir sanıyorum.
  • Paylaş
En basit gösterge vergiler. Gelişmiş ülkelerde vergi kurumlardan ve gelirden toplanır. Bizde ise KDV, ÖTV adı altında "dolaylı" vergiden elde ediliyoru bu gelir. Yani doğrudan alamadığı vergiyi alışveriş yaparken bizden alıyor. 8 TL sigsra, safi 6 TL'si vergi. 2 TL kalandan da firmadan vergi alınıyor. Yakıtlarda da durum aynı.

Asgari ücret ise biraz daha komplike bir durum. Bir fabrika 100 işçi alacağım dediğinde kapıda 5000 kişi birikiyorsa asgari ücret düşük olur. Aksi durum serbest piyasa ekonomilerinde arz-talep dengesini bozar. Eğer şirket 100 kişi arasa ve kapıda 50 kişi toplanırsa, devlet asgari ücreti düşük tutsa dahi firma yüksek ücret vermek zorunda kalır. Yani serbest piyasa ekonomisinde bu böyle olmalıdır.

Ama her şeyin kaynağı gelir dağılımındaki adeletsizlik ve işsizliğin fazlalığı.
  • Paylaş
Çünkü ülkemizin dış ticaret açığı büyük . İthalatımız ihracatı karşılayamıyor. Bu nedenle kağıt üzerinde ekonomimiz büyük. Gelişmiş ülkelerde refah seviyesi tabiki de yüksek olacaktır . Çünkü gelmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelir daha yüksektir.


Bir ülkede milli gelir ve ithalat fazla , dış borçlar açığı az ise o ülkede refah seviyesi yüksek , asgari ücret maksimum düzeye ulaşmış demektir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

434 Görüntülenme7 Takipçi5 Yanıt

Konu Başlıkları