Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türkiye'de eğitim alanındaki sorunlar nelerdir ve sizce nasıl düzeltilebilir?

 • Bahsi geçen bu sorunlu eğitim sisteminden geçmişte nasibini almış, bilgi seviyesi düşük, anlatım becerisi olmayan, görevini sadece derse girip çıkmaktan ibaret gören, vermesi gereken hizmetin değerini kavrayamamış öğretmenler...
 • Aynı sorunlu eğitim sisteminden bir şekilde sıyrılabilmiş, kendisini geliştirebilmiş, başarılı, işini ve öğrencilerini seven, ancak en basit özlük haklarını bile alamayan, kurumdaki yöneticiler tarafından ve bu yöneticilere sözü geçebilen malum diğer kişiler tarafından ezilen, önü kesilen, siyasi ayrımcılığa maruz bırakılan kıymetli öğretmenler...
 • Eğitimin ailede de devam ettiğini bilemeyen, çocuklarının yönelimlerini ve yeteneklerini keşfetmektense, onları sadece sınav notları ile değerlendiren, "doktor", "hakim", "mühendis" olsun gibi anlamsız ve gereksiz hayallere bel bağlayan, kimi zaman en temel etik değerleri bile çocuklarına aşılamaktan aciz anne ve babalar...
 • Öğrencilerin, düşünebilme, yorumlayabilme, el becerisi, sanat becerisi, zeka becerisi gibi bireysel değerlerini ölçmekten aciz, sadece sınavlardaki notlarıyla ölçme değerlendirme yapan "ezberci" eğitim sistemi...
 • Amaçlarına hizmet edemeyen ders içerikleri... "Şanlı tarihimiz" içeriğinden ibaret tarih dersleri, eğer çözemiyorsan "kafan basmıyor" sonuçlu matematik dersleri, formül ezberlemekle üstün körü geçiştirilen fizik ve kimya dersleri, "this is a pencil"dan öteye bir türlü geçemeyen ingilizce dersleri, "kültür ve ahlak bilgisi"nden yoksun "din" dersleri...
 • "Tek tip" veya bilemedin en fazla "birkaç tip" insan yetiştirmeyi amaç edinmiş devlet... Daha çok derslik, daha çok okul açmakla eğitim kalitesini yükselttiğini zanneden, 9 yaşındaki çocuğun eline derslerle ilgili hiç bir işlevselliği bulunmayan tabletleri vererek eğitimde inovasyon yaptığını zanneden, daha sonra bunlarla övünerek halkı kandırabilen ama aslında işlerin arka planında bin bir türlü yolsuzluk çeviren o devlet...

Story of life :

Eğitim
 • Paylaş
1
Ücretli öğretmenliğin sonlandırılıp, alanında uzman kişilerin eğitim sahalarında görevlendirilmesi gerekir. Branşlarında eğitim verecek öğretmenler çoğaltılmalı her yıl bu eğitimcilere uygunluk ve ruh sağlığı testleri uygulanmalıdır. Son olarak öğrencilere hazır bilgi değil bilgiyi nasıl alabileceklerini ve kullanabileceklerini öğretici ironik dersler verilmelidir.
 • Paylaş
Eğitim alanında en başta sistemimiz sıkıntılı. Eğer bir sisteme karar veriyorsanız bununla yürümelisiniz. Her sene sistemi değiştirmek ile olmaz. Bundan sonraki adım eğitime yatırım yapmaktadır. İnovasyonun bir tarafında eğitim diğer tarafında ekonomi vardır. Şu sıralar ülkemizde ekonomi belki kötü bir seviyede değil ancak durum böyle devam ederse, yani eğitime de yatırım yapılmayıp durum eşitlenemez ise yakın zamanda ekonomimiz de yavaş yavaş çöküşe geçecektir. Bu konuda her şeyden önce gençlerin elini taşın altına koyması lazım. Tecrübelerini, deneyimlerini, bilgilerini, bir şekilde yeni nesle aktarmaları onları bilinçlendirmeleri lazım. Ayrıca globalleşen dünyada yeni nesli yabancı ülkelerin özentiliğinden kurtarıp kendi kültürümüze biraz daha yaklaştırmamız lazım. Bunun içinde kaliteli Türk yapımlarının ortaya konması lazım. Gençlerin sadece güzel bir iş bulup, güzel bir gelirle sadece kendi hayatlarını yaşamasından ziyade bir şekilde sorumluluk almaları gerekmekte.
 • Paylaş
Eğitim alanındaki sorunlar büyük ve gelecekte hasarları ağır olacak gibi duran türden. İngilizce açısından yeni iyileştirmeler getirildi bu durumdan şikayetçiydim ama şuan memnunum. Onun dışında emeklilik yaşı gelipte emekli olmayan öğretmenler içinde bir çözüm bulunmalı, eğitim sistemlerimiz için tecrübe tabiki gerek ama yeni beyinler kısmı da en az bu kadar önemli. Gereksiz demesekte boşa verilen bir çok seçmeli ders lise müfredatında mevcut. Adı seçmeli ama okul idaresinin seçtiği ve branşın hocası olmayanların gelip lay lom geçirilen boşa zaman kaybettiren dersler mevcut onlarada çözüm bulunmalı okulda saatlerce kalmak iyi bir eğitim sistemi demek değildir. Saatler açısından da indirgenme yapılmasının verim arttırabileceği kanaatindeyim.
 • Paylaş
En basite indirmek gerekirse , ben liseden mezun olalı 6 sene oldu ve o zamanlar ingilizce öğretmeni okulun sadece ilk 6 ayı derse girdi ve geriye kalan 2 buçuk sene okulda ingilizce öğretmeni yoktu. Ve ne yazık ki geçen sene öğrendim okulda yine ingilizce öğretmeni yokmuş. Şuan ne durumda okul bilmiyorum ama rezillik diz boyu.
 • Paylaş
Bence en büyük sorun vasıfsız öğretmenler, ondan sonra materyal eksikliği.
 • Paylaş
Ülkemizde eğitim başlı başlına sıkıntı. Sistem olarak sıkıntı. Bizdeki eğitim bilgili eğitimli yeni nesil yetiştirmekten ziyade robot yetiştirmeye odaklanmış gibi. Sürekli değişen ve sürekli hata veren bir zincir. Çocukluğunu gençliğini yaşayamayan buna rağmen yine de bilgi ve eğitim yönünden eksik bireyler "kazandıran" sistem(ler) e sahibiz maalesef. Üst düzey makamların eğitime gerekli önemi vermemesinin ve gerekli bütçeyi sağlamamasının da bu durumun nedeni olduğunu düşünüyorum. Eğer yetişen nesil biraz bilinçlenirse bu konuda kendini geliştirmeye yanlışları düzeltmeye hatalı sistemleri kaldırıp sağlam sistemler kurma rolünü üstlenirse ancak o zaman düzelme yönünde olumlu düşüncelere sahip olabiliriz bence.
 • Paylaş
Her türlü eğitim alanında sorun var kardeşim başta haftalık 40 saatlik dersi kaldırsınlar geçme notunu geri 45 yapsın devamsızlık 20 gün olsun : ) ,
 • Paylaş
Eğitim alanında sorunsuz bişey var mı diye olsaydı bu soru daha iyi olurdu... Bence herşey sorunlu... Öğretmen, öğrenci, okul , verilen eğitim, sınav sistemi... Diye gider sorunlar...
 • Paylaş
Yaz yaz bitmez ama sadece konuyu bir ucundan tutmak için söylüyorum. Eğitim gören varlık, bir insandır. Bu insan, çocukluğunda okula başlar ve ergenlik dönemini de okulda geçirir. Eğitim sistemi bu insanı işler. Bu insan, savunmasız, bilinci yeni gelişen bir birey olduğu için, nasıl işlerseniz öyle yetişir. Onun için evvela insanı anlamak gerekir. 'Nasıl düzeltilebilir? ' kısmında evvela insan gelişimi üzerine uzmanların ön plana konması gerekir. Bu uzmanların çalışmalarının sonuçlarına göre düzenlemeler yapılmalı. Okullardan yetişen kişilerin bir bölümü de daha sonra öğretmen, psikolog, mimar, yazar vs. Olacaklardır. Bunlar da okul kitapları yazacaklar, ders verecekler, kişiye uygun okulların planlarını çizeceklerdir.
 • Paylaş
En büyük sorun yanlış sistemden kaynaklanıyor.
Ezberci sistem ne kadar doğrudur?
12 yıl aynı kafa yetiştirmek nasıl ?
 • Paylaş
Öğretim görevlisinin "sabahtan beri ders anlatıyorum, boğazım çatladı, ben de insanım" deyip; daha dersin başından isteksizliğini dile getirmesi en büyük sorunlardan biri. Ezberci eğitim sisteminden bahsetmeyeceğim bile; o, alenen.
 • Paylaş
1- Adaletin, Özgür düşüncenin, kendini ifade hürriyetinin, empatik yaklaşımın, değerlere saygı ve tahammülün üretkenlik ve başarının cezalandırılıp, otoriterliğin, bağnazlığın, tahammülsüzlüğün, benmerkezciliğin, fanatizmin, çıkarcı ve hazcı yaşam anlayışının ödüllendirilmesi.
2-Ortak aklın ürünü, bilimsel verilere dayalı, içeriği iyi tanımlanmış, uzun vadeli olarak kurgulanmış tüm politik figürlerin kabul edebileceği bir eğitim anlayışımızın ve politikamızın olmayışı. Bu her hükümetin, hatta her bakanın, kendi anlayışı ve politik duruşuna göre yeniden tasarladığı ve sıfırdan uygulamaya koyduğu, asla milli olamayan bir eğitim sistemi sonucunu doğuruyor. İnsan eğitimi asgari 0-20 yaş ve hatta ömür boyu süren bir olgu iken bizim ülkemizde neredeyse her yıl yeniden oluşturulmaya çalışılan bir eğitim anlayışı söz konusu. Bu hem başlanan bir eğitimin kesintilerle ve sürekli değişimlerle imhası demek, hemde oluşan belirsizlik ortamında bireylerin eğitim bağlamında geleceklerine dair ümit, istek ve gayretlerinin tükenmesi demek.
3-Herkesin bildiği ve hatta yaşadığı ciddi altyapı sorunları. Okul, ulaşım , eğitim araçları vb alanlarda acınası durumdaki halimiz. Dahası, çözüm adına daha çok politik kazanımların öngörüldüğü sığ ve az sayıdaki kaynakları heba eden bir yaklaşım.
4-Eğitim psikolojisi, birey eğilimleri, beceriler, kaynakların değerlendirilmesi vs gibi konularda insanlık tarihi boyunca edinilmiş bilgi ve tecrübeleri değerlendirmek, uzmanların görüşlerine başvurmak ve kısa vadede, kalıcı çözümler üretmek yerine, politik hazların ve güç odaklarının yönlendirdiği bir eğitim anlayışımızın olması. Klasik tabirle her defasında amerikanın yeniden keşfedilmeye çalışılması.
5-Doğuştan başlayıp aile içinde etkin şekilde sürdürülen bir eğitim anlayışının ve bunu sağlayacak alt yapının oluşturulamaması. Ailede eğitime katkı sağlayacak kişilerin yeterli donanımlarının olmayışı, devlet veya sivil toplumun bu konularda sosyal sorumluluk projeleri üretemeyişi, bu bilince sahip olmayışı. Az sayıda gayretin politik ve ideolojik bağnazlığın, çıkar çatışmalarının ve devletçi kafa yapısının kurbanı olması.
6-Eğitimin birey ve toplum için varoluş felsefesi olarak algılanması yerine, daha refah ve zengin bir yaşamın aracı olarak görülmesi. İnsani anlamda zorlu, saygın, değerli ve kalıcı olanı değil, rahat yaşamı, zenginlik ve refahı hedefleyen, en kısa yoldan sonuca götüren kolaycı bir yaklaşımın zihinlere hakim olması.
 • Paylaş
Ülke olarak eğitim sistemimiz gerçekten kötü sebebine gelecek olursak Matematikte ve Fen Bilimlerinde Öğrencilerin başarılarının inanılmaz derecede çok ama çok kötü olması buna örnek verecek olursam ismini tam hatirlamadigim bir araştırma kurulusu (ismini en kısa zamanda araştırıp paylasacagim) birçok ülkede öğrencilerin kendi dillerini anlama konusunda araştırma yapıyor ve bu ülkenin çocukları kendi dilini anlamada rezalet bir sonuçla karşı karşıyadır bunun değişimi de biz öğretmenler tarafından olacaktır
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1506 Görüntülenme19 Takipçi14 Yanıt