Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türklerin Divan edebiyatına kattığı nazım biçimleri nelerdir?

I. Bentlerle Kurulan Nazım BiçimleriII. Dörtlüklerle Kurulan Nazım BiçimleriIII. Beyitlerle Kurulan Nazım Biçimleri
 • Paylaş
Türk Divan edebiyatına özgü olan iki biçim vardır:
 1. Şarkı: Bestelenmek üzere yazılan, aşk ve güzellik konularını işleyen, 3-5 dörtlük arası şiirlerdir. Kafiyelenişi murabba tipidir (aaaa/bbba/ccca) . Divan edebiyatında ilk şarkı yazarı Nail-i Kadim'dir. En önemli temsilcisi ise Nedim'dir. En çok şarkı sahibi şair ise Enderunlu Vasıf'tır.
  ŞARKI
  Bir safâ bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a
  İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

  Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan
  Mâ’-i Tesnîm içelim Çeşme-i Nev-peydâdan
  Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

  Geh varub havz kenârında hırâmân olalım
  Geh gelüb Kasr-ı Cinân seyrine hayrân olalım
  Gah şarkî okuyub gâh gazel-hân olalım
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

  İzn alub Cum’a namâzına deyu mâderden
  Bir gün uğrulayalım çerh-i sitem-perverden
  Dolaşub iskeleye doğru nihân yollardan
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

  Bir sen ü bir ben ü bir murib-i pâkîze-edâ
  İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ
  Gayrı yârânı bugünlük edib ey şûh fedâ
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a
 2. Tuyuğ: Halk edebiyatındaki maninin Divan edebiyatındaki karşılığıdır. Tek dörtlük şeklinde yazılır. Aaxa şeklinde kafiyelenişi vardır. Kurucusu Kadı Burhaneddin'dir. Azerî şairi Nesimi ve Çağatay şairi Ali Şir Nevai'nin bu türde çokça eseri vardır.
  TUYUĞ
  Dünyayı çok sınadık bir bûyimiş
  Kamu âlem varlığı bir hûyimiş
  Kaplan aslan ejdehalar cümlesi
  Kaynağında ecelin âhûyimiş
  Dünyayı çok sınadık bir bûyimiş
  Kamu âlem varlığı bir hûyimiş
  Kaplan aslan ejdehalar cümlesi
  Kaynağında ecelin âhûyimiş
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1060 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt