Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tutuklu olarak yargılanan bir kişinin suçsuz olduğu ispat edilirse tazminat alır mı? Tazminatın miktarı neye göre belirlenir?

466 SAYILI YASA DÖNEMİ


1- Tazminat davası açma hakkı doğuran nedenler466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan ve Tutuklanan Kişilere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun’un 1.maddesine göre:


a) Anayasa ve diğer kanunlarda gösterilen hal ve şartlar dışında yakalanan veya tutuklanan veyahut tutukluluklarının devamına karar verilen;

b) Yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak hemen bildirilmeyen;

c) Yakalanıp veya tutuklanıp da kanuni süresi içinde hâkim önüne çıkarılmıyan;


d) Hâkim önüne çıkarılmaları için kanunda belirtilen süre geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetlerinden yoksun kılınan;

e) Yakalanıp veya tutuklanıp da bu durumlar yakanılarına hemen bildirilmiyen;


f) Kanun dairesinde yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturma yapılmasına veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına veya beraetlerine veya ceza verilmesine mahal olmadığına karar verilen;

g) Mahkûm olup da tutuklu kaldığı süre hükümlülük süresinden fazla olan veya tutuklandıktan sonra sadece para cezasına mahkûm edilen kimselerin uğrayacakları her türlü zararlar, bu kanun hükümleri dairesinde Devletçe ödenir.TAZMİNAT İSTEKLERİ

1- Maddi zararlar neler olabilir


Haksız tutuklanan davacının isteyebileceği maddi tazminat kalemleri şunlar olabilir:


a) Tutuklu kaldığı sürede çalışamamaktan ve işyerinin kapalı kalmasından dolayı kazanç kayıpları;

b) Uzun süreli tutuklanma nedeniyle işten çıkarılmışsa, işverenden alamadığı ücret, ikramiye ve sosyal yardımlar ile yoksun kaldığı kıdem tazminatı;

c) Haksız tutuklanan kişinin herhangi bir işi ve kazancı olmasa bile, tutuklu kaldığı süreye göre asgari ücretten hesaplanacak tazminatı;

d) Ceza mahkemesinde avukatla temsil edilmişse, avukata ödediği vekalet ücreti;


e) Tutuklu kaldığı sürede cezaevinde yaptığı masraflar;

f) Ve maddi anlamda “her türlü zararları” istenebilecektir.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

600 Görüntülenme7 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları