Bilmek istediğin her şeye ulaş
Ünsüzle sonlanan bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelirse ünsüzle ünlünün bir hece gibi bağlı okunmasına “ulama” denilmektedir.

Ulamaya örnekler:
Ayırt etmek, ağaç altı, tertip etmek, art arda
Arabanın önüne çıkan adam az daha eziliyordu.

Ulama'nın kuralları nelerdir?
1- Ulama sadece okuma ve söylemede geçerlidir. Yazmada geçerli değildir.
2- Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.
3- Anlamı bozulan sözcükler arasında ulama olmaz.

Ulama'nın özellikleri nelerdir?

1- Sessiz harfle biten bir kelimenin son harfi sesli harfle başlayan yanındaki kelimenin ilk harfiyle birleşir.

Yazıda:
Ak--şam-- ol--du.
E--lim--den-- al--dı.
Konuşmada:
Ak--şa--mol--du.
E--lim-de--nal--dı.

2- Orijinal yapılarında "b, c, d, g" harfleriyle biten kelimeler vardır. Bunlar yalın kaldıklarında "p, ç, t, k"ya dönüşürler. Yazı dilinde sonlarına ek aldıklarında yumuşak konumlarına dönerler.
Örneğin; Arapça orijiniyle "kitab" Türkçe'de "kitap" şeklinde yazılır. Ancak yanına ek aldığında "kitabım" örneğinde olduğu gibi "p", "b"ye dönüşür.(süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması kuralı) Konuşma dilinde ise ulama bu kurala paralel olarak aynı kelimeyi bir sonraki kelime ile ilişkilendirir. Yazı dilinde sert olan harf ulama ile yumuşar.

Yazı Dilinde İfadesi:
(Mahmud) Mah--mut ev--len--di.
Konuşma Dilinde İfadesi:
Mah-mu--dev--len--di.

3- Türkçe'de kelime sonundaki "k" ünsüzünü, "h" ünsüzü ile başlayan bir kelimenin izlemesi durumunda "h" ünsüzü düşer. İki kelime birbirine bağlanır.

Yazı Dilinde:
Ye--mek ha--ne
Konuşma dilinde:
Ye--me--ka--ne

4- Eğer kelimeler arasında durak olursa, kurala uygun olsa da ulama yapılmaz.

Yazı Dilinde:
İstiyorum, onu göreceğim.
Konuşma dilinde:
İstiyorum, onu göreceğim.

5- Bazı durumlarda İki ayrı kelimenin tek heceli olan ilkinde bir ünlü düşer ve iki kelime birleşir.

Yazı Dilinde:
Ni-çin
Na-sıl
Konuşma dilinde:
Ne i--çin
Ne a--sıl
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

131 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları