Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ülkemizde çözüme kavuşmamış çevre sorunları nelerdir?

Keşke hangi çevre sorunları çözüme kavuşmuştur deseydiniz.
Çevre sorunlarımızı şu başlıklar altında inceleyebiliriz:
 • Hava Kirliliği
 • Su kirliliği
 • Toprak Kirliliği
 • Sanayi
 • Çevresel Tahribat
 • Katı Atıklar
 • Gürültü
Hava Kirliliği: Ülkemizin yarısından çoğu hava kirliliğinden muzdariptir. Bunun en önemli sorumluları kontrolsüz sanayi, evlerde hala kömür yakılıyor olması ve tabii ki ağır karayolu trafiğidir. Çevre Bakanlığının verilerine göre Hava Kirliliği 33 ilimizde birincil öncelikli sorundur. Bakanlık bu kirlilik için küresel ısınmayı ana neden olarak görmektedir. Kirliliğin giderilememesini de en önemliden en önemsize toplumda bilinç eksikliği, mali imkansızlıklar, yeterli denetim yapılamaması, kaliteli yakıt teminindeki zorluklar, kurumsal ve yasal eksiklikler ve ateşçilerin eğitimsiz olmasına bağlamaktadır.

Su kirliliği: Yeraltı sularımızın kirlenmesinin nedenleri; zirai faaliyetler, evsel atık sular, evsel katı atıklar, deniz suyu girişimi ve sanayi olarak gösteriliyor. Bu tür kirlilik 22 ilimizde birinci öncelikli sorundur. Birincil neden olan evsel atık sular uygar ülkelerde arıtma tesislerine götürülür ve temizlenerek akarsulara verilir. Yurdumuzda ise içme suyumuzu bile arıtacak tesisler yeterli miktar ve kapasitede değildir. Yüzeysel suların kirliliğinin nedenleri de öncelikli olarak evsel atık sular, evsel atıklar, zirai faaliyetler, sanayi atıkları, deniz-göl taşımacılığı olarak sıralanıyor ki yine arıtma tesislerine olan ihtiyacımız görünüyor. Bunu zaten bakanlık da böyle sıralamış; evsel atık sular için arıtma tesislerinin olmaması, kanalizasyon şebekelerinin olmaması ya da yetersiz olması, fosseptik çukurlarının kalitesiz inşa edilmesi, küçük sanayilerde toplu arıtma olmaması, zirai mücadele ilaçlarının bilinçsizce kullanımı, kimyasal gübre kullanımı... bu liste uzun, arıtma tesisindeki görevli personelin yetersiz olmasına kadar varıyor.

Toprak kirliliği: Bunun nedenleri de şöyle sıralanıyor: Vahşi depolanan evsel atıklar, plansız kentleşme, sanayi kaynaklı atık boşaltımı, aşırı gübre kullanımı, aşırı tarım ilacı kullanımı.

Katı Atıklar (evsel ve sanayi): Bu kirlilik türü 23 ilimizde birincil öncelikli kirliliktir. Tabii evsel atıkların gerektiği gibi depolanmaması, onların ayrıştırılıp geri dönüştürülmemesi. Bu tür kirliliğin artmasını körüklemektedir. Bunlar zaten kendi başlarına çevresel bir sorundur ama buna bağlı sorunlar da oluşmaktadır: Koku problemi, toprak kirliliği, yüzey sularının kirlenmesi, estetik görüntünün bozulması, doğal hayata olumsuz etkisi, yeraltı sularının kirlenmesi, metan gazı sıkışması sonucu olabilecek patlamalar ya da yüklü miktarda atmosfere salınan metan gazı, haşaratın artması.

Çevresel Tahribat: Her yıl çıkan büyük ölçekli yangınlar, genellikle müteahhitlerin doymak bilmez açlığı nedeniyle kasten ya da sadece sıcaktan. Kıyı şeritlerimizin betonlaştırılması.

Gürültü Kirliliği zaten büyük şehirlerde yaşayanlarımızın hepsinin bildiği malum nedenlerden, araç trafiği, inşaatlar, tadilatlar, eğlence merkezleri, imalathane ve fabrikalar, düğün vb..

Bu problemlerini hemen hepsini çözmek için devlet yetersiz ama çeşitli tedbirler almaktadır. Yine de atık sudan oluşan problemler hariç diğer tüm problemler halkın daha bilinçli olmasıyla çözülemese de fazlaca hafifletilebilirler. Sonuçta bu sorunları çözmüş devletlerin halkları gerçekten bu sorunlara karşı önlem almaktadır, halk bilinçsiz oldukça ve tüm bu çözümleri devletten beklediği sürece bu sorunlar çözülmez.


Neler yapabiliriz:
 • Çöplerimizi ayrıştırabiliriz; metal, kağıt, plastik, cam değerli ham maddelerdir tamamen geri kazanılabilirler. Bunları ayrı ayrı paketleyip ya kumbaralara atabiliriz ya da en azından bu maddeleri ayrılmış bir şekilde çöpün yanına bırakabiliriz. Çok hoş bir görüntü olmasa da ülkemizde çöpleri karıştırıp bu maddeleri arayan bir çok insan mevcut, bu tutumumuzla hepsi geri kazanılabilir.
 • Bitkisel atıklarımızı varsa bahçenin bir köşesine yığabiliriz, bir sene sonra bahçemiz için süper verimli doğal gübremiz olur. Ne yazık ülkemizde, kentsel kesimde bitkisel atıklar da ayriyeten toplanmıyor, bahçe yoksa çöpe atıp onların ayriyeten toplanmasını devletten bekleyebiliriz.
 • Bataryaları mutlaka kumbaralara atmalıyız.
 • Mutfakta lavaboya dökülen yağlar arıtma tesislerinin en büyük problemidir, onlar da aslında çok güzel geri kazanılabiliyor ama yurdumuzda öyle bir sanayinin olduğunu sanmıyorum. Kullandığımız atık yağları yeniden şişeleyip çöpe atmalıyız.
 • Yol kenarında araba yıkanmamalıdır, sızan yağlar yeraltı sularına karışıp onları içilmez hale getirmektedir.
 • Denize, akarsuya, göle hiçbir şekilde hiçbir çöp atılmamalıdır.
 • Sanırım liste uzayabilir, eklemelerinizi yapınız. C:
 • Paylaş
Nitelikli çalışan sayısı ve Çevre Mühendisliği eğitiminin güncel çevre yaklaşımlarını karşılayamaması (hepimiz iş hayatına girince öğreniyoruz).
Katı atıkların toplanması, toplanan atıkların sürdürülebilir çevre politikalarına uygun bertarafının sağlanamaması (hala vahşi depolama yapılıyor; sözde atıklar ayrı toplanmaya başladı ama sürekli değişen mevzuat yüzünden işlevi olmayan bir toplama sistemi mevcut; hala sokak toplayıcıları en verimli atık ayrıştırmasını yapıyorlar).

Alt yapı sistemleri sorunu ciddi anlamda devam ediyor. Yağışlarda görüyoruz.
Enerji sıkıntı sebebi ile ihtiyacı giderecek alternatif enerji kaynakları ile ilgili çevresel sıkıntılar mevcut. Nükleer enerji risk açısından çok büyük sıkıntı ve üstelik kullanım ömrü kısıtlı, (Hidro Elektrik Santrali) HES'ler çevresel açıdan iyi görünüyordu. Ancak kalkıp onları da bir su kaynağı üzerine doldurunca faydasından çok zararı olmaya başladı. Rüzgar enerjisinin yaygınlaştırılma sıkıntısı var. Güneş enerjisinin kullanımında paneller için geniş alanlar gerekiyor.

Hava kirliliği başlı başına problem. Endüstri kaynaklı çevre sorunları hala giderilebilmiş değil. Anlayacağınız hiçbir çevre sorunu çözüme kavuşmadı henüz, bilince ve zamana ihtiyaç var...
 • Paylaş
Bizde önce yapılaşma olur, imar ve alt yapı hizmetleri, belediyecilik faaliyetleri sonra gelir. Çevrecilikte ki en önemli sorun bence budur. Somut olarak ise altyapı yetersizliği, elektrik telefon hatlarının yer altına alınması.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1129 Görüntülenme7 Takipçi3 Yanıt

Konu Başlıkları