Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ülkemizin istihdamla ilgili başlıca sorunları nelerdir?

Modern kentlerdeki çalışma hayatının şekillenmesindeki en önemli aktörlerden olan insan kaynakları uzmanları da çalıştığı sektörü doğru tanımadıkları takdirde istihdam sorununun nedenleri arasına dahil olabiliyorlar.
  • Paylaş
  1. Birincisi eğitimli gençlerin iş bulamamasıdır. Ayrıca eğitimli gençlerin iş bulamamasının yanı sıra öne çıkan diğer bir konu da eksik istihdamdır. Gençlere, okullarda yeteneklerine uygun eğitimin verilememesi ve çalışma hayatına sağlıklı geçişin yapılamaması nedeniyle, çoğu genç eğitimleri ve istekleriyle alakasız işlerde çalışmaktadır.
  2. Enflasyon nedeniyle birçok kuruluş kapanmış ve işsizlik artmıştır.
  3. Her yıl artan nüfusa karşı iş gücü yetersizdir ve istihdam sorunları artmaktadır.
  4. Tarımda makineleşme ile ortaya gizli işsizlik çıkmıştır (Gizli işsizlik: Ekonomide çalışıyor görünmesine rağmen, üretime hiçbir katkısı olmayan işçilerin yarattığı durum).
  5. Dış ülkelere gönderilen işçi sayısındaki azalmalar.
  6. Tarımın yanında sanayide makineleşmeyle insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması.
  7. Köyden kentlere göçler.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

728 Görüntülenme5 Takipçi2 Yanıt