Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimdir?

Bir müslüman.
Bir devrimci,
Bir asker,
Bir kahraman.
Bir önder.
Bir Selçuk.
Bir Atilla.
Bir Alparslan.
Bir osmanlı.
Bir komutan.
Bir kale.
Bir kurucu.
Bir otorite.
Bir kutsanmis kul.
Bir yakışıklı.
Kılıçarslandan sonra Haçlı ordusunu Türk ve islamiyeti adına anadolu da durduran bir nefer.
Bir güneş.
Bir hedef.
Bir mareşal.
Ilk cumhurbaşkanı.
 • Paylaş
Ülkesini 50 sene ileri götüren ve ülkesinden hiç bir çıkar beklemeden canını ortaya koyan Müslüman lider! Şimdiki sözde Müslüman ve ülkesini satan yöneticilerde 50 sene geri götürmeye çalışıyorlar.
 • Paylaş
bu sorum ile atatürkü anlamadığım sonucunu çıkaranlara şunu söyliyim. sormaktaki amacım düşüncelerinizi yazın şeklinde idi.
 • Paylaş
HAYATINI BU ÜLKE İÇİN HARCAMIŞ, KENDİNİ FEDA ETMİŞ, YOK OLUŞU VAR OLUŞA ÇEVİRMİŞ, İNANÇSIZLARIN BİLE İNANCINA SAYGI DUYDUĞU BİR DEĞİL, TEK LİDERDİR.
 • Paylaş
onu ne kelimeler ne de cümleler anlatır. o seninde yazdığın gibi bu ilkenin ULU ÖNDER'idir.
 • Paylaş
zeki, ileri görüşlü ve otoriter. Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olması, politik başarıları, yenilikleri, önderlikleri, saymakla bitiremeyeceğimizi düşündüğümüz tüm nitelikleri bir kenara ; her birimizin onun yerinde olmak istediği ve hayran olduğu bir lider. Her devlete nasip olmayacak bir lider !
 • Paylaş
gelmiş geçmiş en önemli ve en zeki devrimcidir.
 • Paylaş
Kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük olan insan. Varolmasaydı zaten olmazdık. Şu anki durumumuzu görseydi kahrolurdu tabi. Maleseff.
 • Paylaş
kelime karşılığını bulmak için çok uzun araştırma yapmak gerek ne sölesek az gelir saygısızlık olur...
 • Paylaş
türkiye cumhuriyetinin kurucusudur
 • Paylaş
Mustafa Kemal'i anlatmaya bu site yetmez, internet bile yetmez. Çok önemli bir insandı, Allah rahmet eylesin... Gereğinden fazla da abartılmasın yine de...
 • Paylaş
İnönü' nün ölümü üzerine yayınladığı mesaj;

Büyük Türk Milletine,

Bütün ömrünü, hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram(hürmetli) kolları üstünde Ulu Atatürk'ün fani vücudu, istirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür.

Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız itham gününde meydana atılmış, Türk milletinin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilan etmiştir. İlk önce ehemmiyeti kavranmamış olan gür sesi, asla yıpranmayan bir kuvvetle, nihayet bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir.

En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü yalnız Türk milletinin haklarını,insaniyete ezeli hizmetlerini ve tarihe hak ettiği meziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, kudretine, faziletine, medeniyet istidadına ve mükellef olduğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz itikadı vardır.

"Ne mutlu Türk'üm diyene!" dediği zaman, kendi engin ruhunun, hiç sönmeyen aşkını en manalı bir surette hulasa etmiş idi.
Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cemiyetini, en kısa yoldan insanlığın en mütekamil ve en temiz zihniyetleriyle mücehhez modern bir devlet haline getirmek, onun başlıca kaygısı olmuştur. Teşkilat-ı Esasiye'mizde ve bugün hizmet başında, irfan muhitinde ve geniş halk içinde bulunan bütün vatandaşların vicdanlarında yerleşmiş olan laik, milliyetçi, halkçı, inkılapçı, devletçi, cumhuriyet, bize bütün efsafiyle Atatürk'ün en kıymetli emanetidir.

Üfulünden beri Atatürk'ün aziz adı ve hatırası, bütün halkımızın en candan duygularıyla sarılmıştır. Memleketimizin her köşesinde ve bütün milletçe kendisine gösterdiğimiz samimi bağlılık, devlet ve milletimiz için kudret ve vefanın beliğ misalidir. Türk milletinin aziz Atatürk'e gösterdiği sevgi ve saygı, Onun niçin Atatürk gibi bir evlat yetiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.

Atatürk'e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza, kalbimden gelen şükran duygularını ifade etmeyi, ödenmesi lazım bir borç saydım.

Milletlerarasında kardeşçe insanlık hayatı Atatürk'ün en kıymetli ideali idi. Bütün dünyada ölümün gördüğü ihtiramı, insanlığın atisi için ümit verici bir müjde olarak selamlarım. Bu sözlerim, yazılarıyla ve toprağımızla şövalye askerleri ve mümtaz şahsiyetleriyle yasımıza iştirak eden büyük milletlere Türk milleti adına şükranlarımın ifadesidir.

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadimi,
İnsanlık idealinin aşık ve mümtaz siması;
Eşsiz kahraman Atatürk
Vatan sana minnettardır.


Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletiyle beraber senin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. Emin ol, aziz hatıran, sönmez meş'ale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır.

Reisicumhur
İsmet İnönü
 • Paylaş
Karizmasıyla, duruşuyla, konuşmasıyla, fikirleriyle, düşünceleriyle, icraatlarıyla, ölümsüzlüğü ile yolunu yolum bellediğim, örnek aldığım, çocuklarıma miras bırakacağım yegane insan. . .
 • Paylaş
oooo zor soru
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1204 Görüntülenme15 Takipçi14 Yanıt