Bilmek istediğin her şeye ulaş

Uludağ üniversitesine yatay geçiş şartları nelerdir?

Aranacak Koşullar ve Kriterler
 • Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerini alması ve genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,29 (100 üzerinden 60) veya eşdeğeri olması,
 • Diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki ÖSYM taban puanına sahip olan öğrencilerden müfredat gereği bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerini alarak en fazla 1 dersten başarısız olanlardan genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,00 (100 üzerinden 53,33) koşulunun sağlanması,
 • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması,
 • Ayrılacağı kurumdan aldığı derslerin içerik yönünden en az %80 oranında uyum sağlamış olması, ,(İlgili yönetmelik gereği düzeltme yapılmıştır.)
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Bir öğrenci Uludağ Üniversitenin bir diploma programının normal örgün öğretim veya ikinci örgün öğretim programlarından sadece birine yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.
 • 2010 ve sonrasında ÖSYS ile yerleşecek öğrencilerden; zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlar için başvuracak olanların hazırlık sınıfını başarmış veya U.Ü. Yabancı Diller Hazırlık Öğretim Yönergesinde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olması gerekmektedir.
 • Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokullarının aynı diploma programındaki öğrenciler arasından öncelikle her kurumun bir diploma programının en yüksek genel not ortalamasına sahip öğrencileri kabul edilir. Kontenjanın dolmaması halinde aynı esaslara göre genel not ortalaması dikkate alınarak kurumlar arasında yeniden sıralama yapılır.
 • Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerden gerekli görülmesi halinde, ilgili komisyonlar tarafından yapılacak özel yetenek seviye sınavında başarılı olmaları istenir.
 • YÖK’ün 97.29.2168 sayılı kararı uyarınca yurtdışındaki İlahiyat Fakültelerinden yatay geçiş yapılamaz.
uludag.edu.tr/Icerik/index/konu/230
 • Paylaş