Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ulus-Devlet kavramı yerine Ulus-Toplum kavramı ekseninde bir ülke olmuş olsaydık daha mı iyi olurdu?

Şöyle olsaydı böyle olurdu türünden ifadeler tarih bilimi için geçersizdir. Ben de zaman zaman bunun benzeri şekilde düşünürüm ama bunun tarihsel yöntem açısından yanlış olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye'nin kurulduğu zamanlarda dünyada geçerli olan model ulus devlet modeliydi. Ulus devlet modeli de Fransız'larla ortaya çıkmadı. Fransız devriminden yaklaşık 275 sene evvel İtalyan filozof Niccola Machiavelli Prens (bazı kaynaklarda Hükümdar) adlı bir eser yazdı. Ulus devlet modeli ona dayanır. Hatta Atatürk'ün okuduğu yabancı kaynaklar arasında bu kitabı araştırdım "acaba okumuş muydu?" diye. Neyse bugün artık teknolojinin getirdiği iki büyük artıyla ulus devlet modeli eskide kalıyor. Birincisi gerçek globalizm ikincisi ise saydamlık.
  • Paylaş
Ülke olmak derken zaten "devlet" olmak kasdedildiğine göre soru ontolojik olarak yok oluyor.. .
  • Paylaş
Aslında ikisi ayrılmaz kavramlar. Ulus-devlet ve ulus-toplum kavramlarındaki 'ulus' kelimelerini matematikteki gibi sadeleştirirsek, 'devlet' ve 'toplum' kavramları açığa çıkıyor. Bizim son birkaç asırdır meselemiz de bu zaten. Devlet ile vatandaşı bir arada göremedik. Vatandaşın aslında devletin temel unsuru olduğunu unuttuk. Ne zaman hatırladık? Vergi toplanacağı zaman, askere alınacağı zaman, oy kullanacağı zaman hatırladık.

Ulus-toplum kavramı, hiçbir zaman tasvip edilemeyecek bir milliyetçiliğe sebep olur ki, bunun acıları da er geç çekilir. Mesela, Türkiye'deki herkese 'Türk' olduğunu kabul ettirmek gibi. Aslında Türkler gibi, Kürtler, Araplar vs. milletlere mensup vatandaşlar da Türkiye'de yaşamaktadırlar.

Ulus-devlet kavramı ise 'yurt milliyetçiliği'dir. Örneğin herkese Türk pasaportu vermek gibi. Resmi dil Türkçe olabilir ama iki Arap, aralarında Arapça konuşabilir; Kürt bir türkücü, türküsünü kendi dilinde seslendirebilir. Dışarıdan bakınca herkesin Türk görünmesi, yurtiçinde ise herkesin kendi etnik kimliğini özgürce yaşabilmesidir. Örneğin, buradan Almanya'ya bakınca orada yaşayanları Alman diye tanımlıyoruz ama Almanya vatandaşı olanlar içinde araştırsanız zenciler bile çıkar.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

71 Görüntülenme5 Takipçi3 Yanıt