Bilmek istediğin her şeye ulaş

Uluslararası hukuk kuralları kesin midir?

Uluslarası hukuk, esasen belli bir metne dayanmakla beraber, kesin kurallara tabi değildir. Yalnızca söz konusu uluslararası sözleşmelere taraf devletleri bağlamakla beraber, diğerleri açısından ancak uluslararası platformlarda sürekli olarak kuralları reddetmedikleri zaman bağlayıcı olur. Bazı sözleşmelerdeki kurallar kesindir. Ancak uluslararası hukuk kuralları, ülkelerin içişlerine olabildiğince karışmamaya çalışmakta, dolayısıyla onlara bir uygulama alanı ve serbesti tanımaktadır. Bu kurallar, realist baktığımızda, olduğu gibi kullanılamamakta ve büyük devletlerin dediği olmaktadır. Örneğin, bir devletin, başka bir devletin toprak bütünlüğüne karışması yasak ve sivil halkın üzerinde silah kullanması savaş suçudur. Ancak uygulanışına baktığımızda, büyük devletin tüm hukuksuzlukları kılıfına uydurduğunu görürüz.
  • Paylaş
1

Redeye, Bahse konu uluslararası sözleşmelerin dahi iç hukukta onay işlemine tabi olduğunu, çekincelerle birlikte kabul edilebildiğini, ancak çekincelerin de facto olarak uygulanmadığı hallerde bağlayıcı niteliğinin de tartışıldığını hatırlatmak icap eder.