Bilmek istediğin her şeye ulaş

Nietzsche'nin tarif ettiği üstün insan denen kavram gerçekten var olabilir mi?

Cevap vermek için önce Ubermensch kavramını, popüler kültüden yediği "ırkçı" damgasından kurtarmamız gerek. Ubermensch, bazılarının eleştirdiği gibi bir ırkın üstünlüğünü savunmaz aksine nihilist bakış açısıyla insanların ırklarından kurtulmaları gerektiğini düşünür. Ubermensch, iman etmiş kişidir. Tabii ki bir dine iman etmek değildir bahsettiğim; bir felsefeye imandır. Nasıl ki imanın şartlarından birini reddedemiyorsanız ubermenschliğin de şartlarını reddedemezsiniz eğer iman ettiyseniz: Yani ırkınızdan, dininizden, ailenizden, tarihinizden ve bu gibi kolektif değerlerden sıyrılmak zorundasınız. Ancak bu şekilde ağırlıklarınızdan kurtulup bütün insanlığa kuş bakışı ve eleştirel bakabilirsiniz. Dikkat ediniz burada kuş bakışı bakmak insanlara yukarıdan bakmak ve onları aşağılamak değildir, Nietzsche'nin üstün insanı, diğer insanlara yukarıdan bakmaya zorlamaz. O kendi ahlak anlayışının içerisinde, insan evriminin son halkası olarak evrimin önceki basamaklarında kalmış insanlarla çok da ilişkiye girmeden yaşar gider, kendi inanışını dayatmaz, kaldı ki diğerlerinin kendilerini anlayabileceklerini düşünmez.

Bu yüzden "kollektif değerler"den sıyrılan her insan, inanışını başkalarına dayatmadığı sürece bir ubermensch'tir.
  • Paylaş