Bilmek istediğin her şeye ulaş

Uzaktan kumanda televizyonu nasıl yönlendirir?

Televizyon

Bir TV kumandasının ana parçası tuşlar, bir mikroişlemci, bir entegre devre ve kızıl ötesi ışık yayan bir led lambadır.

Işın yayan kumandaların temel noktası, kumanda ve yöneticiyi cihaz arasında sinyalleri taşımak için ışığı kullanmasıdır. Kumanda vericidir. Pille çalışır. Devre kartındaki pil temas noktaları pildeki enerjiyi devre kartına aktarır. Devre kartı, cam elyaftan yapılmıştır. Üzerine bakır tellerden oluşan elektronik devre işlenmiştir. Herhangi bir tuşa basıldığında orda bulunan devreler farklı frekansta titreşimler yayar. Bir rezonatör farklı titreşimleri tanımlayarak, mikroişlemciye iletmekle görevlidir. Tuşa basıldığında tüm parçaların birbirine bağlı olduğu devreyi tamamlamış ve işlemi başlatmış oluruz. Mikroişlemci, rezonatörden gelen titreşimleri mors alfabesi benzeri bir dizile kodlar. Bu, tıpkı bilgisayarlardaki gibi 0'lar ve 1'lerden oluşan bir dizimdir. Her tuşun devresi için ayrı bir kodlama yapar. Bu şekilde kodlanan sinyal, yükseltilmek üzere transistöre gönderilir. Transistör, elektrik sinyalini kuvvetlendirerek led lambasına gönderir. Lede gelen bilgiye göre lamba yanıp söner. Bu durum kısa bir süre içinde gerçekleşir.

Ledin içinde biri P tipi diğeri N tipi iletken negatif yüklü elektronlarla yüklüdür. P tipi iletkenlerde ise pozitif yüklü delikler bulunur. Lambaya gelen elektrik akımı elektronları tetikleyerek harekete geçirir. Elektronlar, P tipi iletken üzerindeki deliklerle birleşirler. Bu birleşim sırasında elektronlar foton şeklinde ışık yayar. Ancak bu fotonların dalga boyları o kadar büyüktür ki buna karşılık gelen enerji çok küçük olur. İnsan gözü, bu dalga boyundaki ışığa duyarlı değildir, dolayısıyla bu ışığı göremez. Kumandanın ait olduğu cihazdaki kızıl ötesi alıcı bu ışığı görebilir. Cihazın önünde bulunan alıcı kumandadan çıkan ışını çözümleyerek kodlanmış komutu gerçekleştirir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

341 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları