Bilmek istediğin her şeye ulaş

Vahiye dayalı dinlerin özellikleri nelerdir (semavi dinler)?

Semavî veya ilahi din, peygamberlerin ilahi vahye dayalı olarak tebliğâtıdır ki, insanları kendi iradeleri ile her türlü iyiliklere sevkedip kötülüklerden alıkoyar. Dini gerçeklerin peygamberlere vahyedilerek bildirilmesi madde ve tabiat âleminin ötesinde manevi hallerdendir. Bunlar, madde ve özellikleri gibi
duyularla kavranmaz. Yalnız duyulara ve akla dayanan deliller ile aydınlatılmış temiz vicdanlar ile sıhhatlerine hükmolunur.Bunları tebliğ eden peygamberlerin doğrulukları, gösterdikleri
mucize ve başka beyyineleriyle anlaşılır.
*Tek olan Allah'a inanıp yalnız O'na ibadet etmeyi emreden semavî din, beşeriyetin ilk dinidir.Dinin menşei vahiy ve nübüvvettir.
* Hz. Âdem ilk insan ve ilk peygamberdir. İlahi vahye mazhar olan Hz. Âdem, evlad ve torunlarını, onlara hakk dini yani semavî dini öğreterek eğitmiştir.
*İnsanlar,sonradan çeşitli marazî hallerle hak ve semavî dinden uzaklaşmışlar ve sapıklık çukurlarına düşmüşlerdir.
*Cenab-ı Allah zaman zaman gönderdiği peygamberleriyle insanları hakka ve tevhide davet ettirmiştir. *Dinin hakiki vâzı'ı ve kurucusu Allah Teâlâ'dır. Hiçbir insan, hatta peygamber bile kendiliğinden bir din oluşturamaz.
*Peygamberlere, dinleri Allah'tan alıp tebliğ etmiş olmalarıbakımından mecazen din ve şeriat vazı'ı denilebilir.
*Allah'ın vahyine ve peygamberlerin tebliğatına dayanmayan, düşünceler, semavî din olamaz.
  • Paylaş
Hepsi gökten gizlice iner. Nasıl indikleri, nasıl kaleme alındıkları muammadır. Mesela İslam da gökten inmiş, peygamberleri de bunu sonradan yazdırmıştır. Yani aslında vahiye dayalı dinler peygamber dedikleri kişilerin uydurdukları, eskilerinden update edip tekrar piyasaya sürdükleri hikayelerdir. Bu hikayeler için insan öldürenlerin atası maymun olamaz, çok daha ilkel olan sansar soyundan gelirler.
  • Paylaş
Tanrıyı soyutlaştırmasıdir.
  • Paylaş
İnsanlar yaratılış itibariyle, kendilerinden üstün olduğuna inandığı, gizemli ve tılsımlı olaylara daha çok itibar gösterirler. Semavi dinler de bu olayın insan pisikolojisi ile bir bütünleşme yapmasına yardımcı olmakta ve insanları bu yönde çekmektedir. Ayrıca bu dinleri tebliğ eden peygamberler de bulundukları ortamlarda liderlik vasfını tam anlamıyla taşıyan kişiler oldukları için yaşadıkları zaman diliminde ve bulundukları çevrelerde hemen her söylediklerine insanları koşulsuz inandırmışlardır. Bunlarla birlikte, semavi dinlerin en belirgin özelliği tebliğinin bu tür liderler eşliğinde sürekli ve ısrarla yapılmış olmasıdır. İnsanlar bu peygamberlerin olağan üstü özelliklerini bizzat yaşayarak gördükleri için semavi dinlere yönelmeyi benimsemişlerdir. Mantıklı olarak düşünecek olursak da, ilk başta söylediğim gibi, insanlar kendilerinden üstün olduğuna inandığı tüm oluşumlara daha çok itibar gösterirler. Batıl dinlerde ise dinlerin liderleri kendi uydurdukları düzmece isim, tanrı, tanrıça veya kitaplar ile diğer insanları etki altına almaya çalışmışlardır. Bu tür girişimler toplumların belli kısımları tarafından itibar görse de bir zaman sonra yıkıma uğramıştır. Bunların hiçbir zaman ilgi görmeyeceği ve her girişiminin yıkılacağı da İslam dininin kutsal kitabı olan Ku-an'ı Kerim'de açık olarak beyan edilmiş olup beyan edildiği gibi de yıkıma uğradıkları görülmüştür. Bunları madde olarak sıralayacak olursak;
1- Semavi dinler tebliğleri açısından daha etkileyicidir
2- Bu tür dinlerin Peygamberleri liderlik vasıflarını her açıdan barındırmaktadır
3- Tebliğ zamanı, insanların en çok ihtiyaç duydukları zamanda gerçekleşmiş olmasıdır
4- Olaylara yaklaşımı indirilen dillerde tam zamanlı ve ilk tebliğ edilen din ile son tebliğ edilen dinin birbirine bir yerlerden bağlanıyor olmasıdır.
5- Semavi dinlerin batıl dinlere nazaran sürdürülebilirliği daha uzun sürelidir
6- Semavi dinlerin tamamı birbiri ile alakalı olmasıdır
7- Vahiy edilen kitaplardaki sure, ayet gibi oluşumların indirilme sebeplerinde ki olaylara her açıdan etki ediyor olabilmesidir.
8- Kaynakları insanlara göre sır olan bu dinlerin insan pisikolojisi üzerinde yarattığı etkinin derin ve gizemli olmasıdır
9- Semavi dinlerin tamamında humanist bir yaklaşımın, olaylara, insanlara, insan hayatına, oluşumlara etkisinin gözle görülebilir şekilde olmasıdır.
10- İnsanlar semavi dinleri kabul ederken bu dini tebliğ edenlerin kişilik, karakter ve toplum içindeki davranışlarını sezgisel olarak inceleyerek, tebliğ ettiklerinin davranışları ile ne kadar alakalı olduğunu gözden geçirir ve ona göre bu dini kabul eder.

Son olarak: Inneddine indallahil islam! (Allah katında hak din İslam'dır)

Selametle kalın!
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

199 Görüntülenme8 Takipçi4 Yanıt

Konu Başlıkları