Bilmek istediğin her şeye ulaş

Vampir kavramı ilk ne zaman ortaya çıkmıştır? Nasıl çıkmıştır?

Antik Yunan, vampir efsanesinin en eski kaynaklarından biridir.Yazılı kaynaklar üç vampirimsi yaratıktan bahseder.Bunlar lamiai, empusai ve mormolykiai dir.Ayrıca vampir cadı olarak değerlendirebileceğimiz strige de bunların arasında sayılabilir Strige, geceleri bebeklere saldıran ve kanlarını emen uçan bir “demon” olan Roma kökenli olan strix ten gelir.Antik Roma, vampir mitosunu Yunanlılar kadar geliştirmemiştir.Ancak bu olmadığı anlamına gelmez.Cadılık, hayalet, hortlak arasındaki ayrımlar zor olduğundan vampir kavramını incelemek bir hayli zorlaşır.Romalılarda vampirimsi varlıklara örnek stirx lerdir.Gece uçan ve küçük çocukların kanını emen gece baykuşudur.

Vampirler tarih boyu ya folklordan ya da inançlardan (batıl inançlardan) beslenmiştir.Bu kapsama giren her olay, efsane; ya inançlar ya da psikolojik, dinsel, kara büyü ile özdeşleştirilmiştir.Bazen salgınlar ya da hastalıklar olarak, hatta evrimsel olarak açıklanmaya çalışılmıştır.


  • Paylaş