Bilmek istediğin her şeye ulaş

Varlık temelli kıymetler (ABS) nedir?

Kıymetli olan evraklar ve borsada işlem görenler, görmeyenler diye iki bölüme ayrılır. Belli bir tutar karşılığı olan, orta vadeli ve uzun vadeli yatırım aracı amacıyla kullanılabilen, dönemsel olarak kazanç getiren, çok sayıda ve seri halde çıkarılabilen kıymetler. Diğeri gibi bu yanıtta menkul kıymet bakımından tanımına eş değerdir. Bu konuda daha detaylı bilgiye, yazarlığını yaptığım blogdan ulaşabilirsin.borsahocasi.blogspot.com.tr/2015/02/men. . . .
  • Paylaş
Varlık temelli kıymetler (ABS) ,

(MENKUL KIYMETLEŞTiRME)


Bilançoda belli bir nakit akışı sağlayan alacak niteliğindeki varlıklar grubunun bir araya getirildiği havuzlara dayanılarak daha yüksek kredibilite ve tedavül kabiliyeti olan menkul kıymetlere dönüştürülüp daha geniş bir yatırımcılar grubuna satılması ve bu yolla fon sağlanmasıdır.
  • Paylaş