Bilmek istediğin her şeye ulaş

Vb.net'de Datagridview'in numara alanına tıkladığımda o değere karşılık gelen bilgileri listbox da nasıl gösteririm?

Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\xxx.mdb")
        baglanti.Open()
        ListBox1.Visible = True
        Dim sorgu As String = String.Format("select siiradi from siir where sairno={0}", DataGridView1.SelectedCells)
        Dim cmd As New OleDbCommand(sorgu, baglanti)
        Dim oku As OleDbDataReader
        oku = cmd.ExecuteReader
        While oku.Read()
            ListBox1.Items.Add(oku(0))
        End While
        baglanti.Close()

Arkadaşlar kod bu şekilde ama "oku = cmd.ExecuteReader" bu bölgede bir hata veriyor.
  • Paylaş
1

Uğurcan Koç, Dim sorgu As String = String.Format("select siiradi from siir where sairno={0}", DataGridView1.SelectedCells) olan yeri Dim sorgu As String = String.Format("select siiradi from siir where sairno={0}", DataGridView1.Rows(satirno).Cells(sutunno).Value) olarak değiştirdim oldu.

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1176 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt