Bilmek istediğin her şeye ulaş

Vergi nedir? Vergi bir devlet için neden önemlidir?

Kısaca, devletin çeşitli alanlarda hizmet sağlamak amacıyla yaptığı harcamalar için tüzel veya gerçek kişilerde aldığı paradır. Bugün dışarıda gördüğümüz yollar, kaldırımlar, okullar, hastaneler gibi devlete ait olan kamusal alanlar vergiler sayesinde yapılır. Vergiler çok çeşitlidir ve hepsinin sınırları kanunlarla çizilir.
  • Paylaş
Vergi ; İnsanlığın doğuşundan beri güçlü ve zayıf ilişkisinin ortaya çıkması ile başlayan bir güç simgesidir. Güçlünün gücünden aldığı dayatma ile zayıflardan kopardığı ve aldığı değerlerin toplamıdır. Verginin alt yapısında ya da doğuşunda ceberrut bir ilişki yumağı yatmaktadır. Vergi alma ayrıcalığını toplumu yönetme erkini ele geçirenler elde etmiştir. Vergi tarihsel süreçte uygarlığın gelişmesiyle değişim göstermiştir. Yönetenler ve yönetilenler arasında ilişkinin günümüze kadar olan değişimi, şüphesiz ki verginin amacını ve anlamını da değiştirmiştir.Eski çağlarda vergi, mağlupların galiplere ödemesi gereken bir borç olarak kabul olunmakta ve mağlupların gelirleriyle servetlerinin bir bölümü haraç adı altında alınmaktaydı. Eski sümer, Yunan ve Roma medeniyetlerinde az veya çok önemli vergiler vardı. Fakat kökeninde vergiler ihtiyari bir mahiyet gösterirlerdi. Dönemlerine göre kabile reisi, derebeyi veya krallara verilen bir nevi hediye ve yardımlar verginin ilk şekilleridir.Derebeyi veya kabile reislerinin yerine merkezi devletler geçtikçe bunlar yetersiz kalmış, sonuçta ihtiyari yapıda olan hediye ve yardımlar, zora dayanan bir şekil almıştır.
Günümüz modern dünyasında vergi kapsamlı tanımı şu şekilde yapılabilir. Vergi; devlet veya vergilendirme yetkisine sahip kamu tüzel kişilerince, egemenlik gücüne dayanılarak, mali, ekonomik, sosyal ve siyasi amaçlarla, yükümlülerden, mali güçlerine göre, bireysel karşılığı olmaksızın, kanunlara uygun olarak ve hukuki cebir altında alınan parasal ödemelerdir.İlk çağlarda vergiler orduların ve sarayların ihtiyaçlarını finanse etmek amaçlı toplanırken günümüzde vergilerin toplanma amacı çok kapsamlı bir hal almıştır. Vergilerin amaçlarını mali olan ve mali olmayan amaçlar olarak ikiye ayırabiliriz. Verginin mali amacı kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamaktır.Ancak, devlet, mali amaçlar dışında mali olmayan dışında iktisadi, sosyal, ve hatta siyasi güdülerle vergi alma yoluna gidebilir. Bu bağlamda, verginin mali olmayan amaçları arasında ,
· İktisadi kalkınmanın sağlanması,
· Gelir dağılımında adaletin sağlanması,
· Bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi,
· İktisadi istikrarın sağlanması,
· Belirli sektörlerin gelişmesinin teşvik etmek,
· Kamu sağlığını ve çevresel yapıyı korumak,
· Belirli işletme türlerinin yaygınlaşmasını sağlamak,
· Belirli tüketim mallarının tüketimini teşvik etmek [caydırmak]
· Demografik yapıyı değiştirmek amacıyla, evlilikleri ve nüfus artışını teşvik etmek [caydırmak] sayılabilir.
  • Paylaş
Vergi : biz gibi ena....in düzenli ödediği. Ama zenginlerin asla ödemediği ve ödememek için hayıra okul... Hastane ... Yaptırıp kendi isimlerini kullandıkları ...mersedesle gezip Devlete vergi borcunu kaçırdığı: aslında ödenmesi gereken tüyü bitmedik öksüzlerin hakkı olan paradır
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

216 Görüntülenme4 Takipçi3 Yanıt

Konu Başlıkları