Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ving Çun nedir? Kung Fu ile ne gibi farkları vardır?

Savaş Sanatları
Güney Çin kökenli bir dövüş sanatıdır. Wing Chun, Bruce Lee'nin de hocalığını yapan Ip Man'a gelinceye kadar aile içinde ve şifahi yolla öğretilen bir sanat olduğundan yazılı bir kaynağı bulunmamaktadır. Bu da Wing Chun'un kökeni hakkında efsanevi ve romantik anlatılara yol açmıştır. Wing Chun'un doğuşuyla ilgili en yaygın hikayeye göre sanat yaklaşık 300 yıl önce Budist ismi Beş Erik anlamına gelen Ng Moi olan rahibe Lui Sei-Leung'la başladı. Mançuryalıların Shaolin Tapınağına saldırısı üzerine tapınaktan ayrılmak zorunda kalan Ng Moi Emei dağlarındaki Beyaz Turna tapınağına sığınır ve sanatını burada geliştirmeye devam eder ve ona Beyaz Turna Boksu adını verir. Tapınaktan ayrıldıktan sonra karşılaştığı Miu Shun'a sanatını öğretmeye karar verir. Miu Shun sanatı Shaolin baskınından kaçan ve kızıyla dükkan işleten Yim Yee'ye öğretir. Babası Yim Yee'den öğrendikleri teknikleri alıştırma yaptığı bir zamanda Yim Wing Chun'u evlerine ziyarete gelen Ng Moi izleme fırsatı bulur ve sanatına izlediği genç kızın adını verir.

Ving Çu'nın 4 temel prensibi vardır:

  1. Yol boşsa ilerle: Dövüşçü rakibi arasına bir engel yok ise aradaki mesafeyi uygun bir silah kullanarak kapatarak rakibine ulaşır.
  2. Yapışık Kal: Rakip ile teması mümkün olduğunca çabuk sağlamayı ve bunu korumayı öğretir.
  3. Gücün karşısında durma: Ving Çu öğrencisi kendine uygulanan gücün önünde durmak yerine, yoldan çekilip bu gücü kendi lehine kullanmayı öğrenir.
  4. Takip et: Dövüşçü rakibi geri çekilirse onu takip etmeyi, rakibine fırsat vermemeyi öğrenir.
Bu dört prensip de aşağıdaki beş dövüş mesafesiyle uygulanır:
  1. Tekme mesafesi.
  2. Yumruk mesafesi.
  3. Diz, dirsek ve kafa mesafesi.
  4. Tutma, burkma ve atma mesafesi.
  5. Yer dövüşü. Ayakta yapılan tekniklerin sırtüstü hale uyarlanmışıdır.
Detaylı bilgi:
kaplanwingchun.com/tr/index.html
  • Paylaş