Bilmek istediğin her şeye ulaş

Vizyon ve Misyon nedir? Aralarında ne gibi farklılıklar vardır?

Vizyon,bir işletmenin yada bir şirketin geleceğe yönelik belirlediği hedefleri ve planlamaları ifade eder. Oluşturulan vizyon sonucu şirket yapılanır ve o yolda uygulamalara ve şekillenmelere gider.

Misyonsa,kişi ya da kişilerin üstlendiği görevleri açıklar. Bu tanımlamayala misyoner sözcüğü arasında bağlantı kurularak çağrışım yapılabilir. Misyon o işletmenin/şirketin/topluluğun amacının ne olduğunu (kitap satmak mı,hayır yapmak mı gibi),ne için var olduğunu açıklamakta kullanılır.Yani misyon ile topluluklar kendilerini tanımlarlar.

Vizyon için hedefler,misyon için kendini tanımlama diye kısa ve basitçe özetlicek olursak aradaki farklılıkların oldukça belirgin olduğunu görebiliriz.
  • Paylaş
'Vision' sanırım bakış açımız ya da daha zengin bir ifade ile ufkumuz olarak tanımlanabilir. 'Mission' ise görevimiz, vazife bellediklerimiz olarak tercüme edilse yeridir... 
  • Paylaş
Vizyon ve misyon, her ikiside bir varoluş kavramıdır.Vizyon bir insanın veya şirketin gelecekte olmak istediği yer misyon ise bir insanın ve şirketin var oluş amacıdır. Her ikiside insan ve şirket için kullanılan amacı aynı fakat anlamları farklı iki kelimedir. Bu iki kelime vizyon ve misyon insanların iş hayatında vazgeçilmez iki unsurdur. Bu ikisinden birisi olmazsa iş hayatında başarısızlıklar gelebilir. İkisi birbirini tamamlayan unsurlardır.
  • Paylaş