Bilmek istediğin her şeye ulaş

Vücudumuzda ATP nasıl elde edilmektedir?

Vücudumuzda ATP solunum sonucunda elde edilir. Solunum ile ATP elde edilmesi üç fazda gerçekleşir. 1. fazda protein, karbonhidrat ve yağları Asetil - CoA ' ya kadar parçalanır. Bu parçalanma reaksiyonları sitoplazma içerisinde meydana gelir.
2. fazda Asetil - CoA moleküllerini mitokondri matrixine girerek " Krebs " çemberine katılır.
3. fazda ise mitokondri içerisinde Dehidrogenaz enzimleri tarafından koparılan elektronlar, elektron transfer zincirinden geçirilerek mitokondri zarında ATP sentezlenmesini sağlar.

İnsan Vücudu
  • Paylaş