Bilmek istediğin her şeye ulaş

Web sitelerinde sıkça karşımıza çıkan "Privacy Policy" ve "Terms Of Use" metinleri ne içerir, farkları nedir, kendi web sitemiz için hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekir?

Konu ile ilgili olması bakımından bilisimhukuk.com%2f2011%2f08%2ftwitter-h.. linkli haberden alıntıdır:

Av. Şebnem Kartal:

Son yılların en popüler sosyal paylaşım sitelerinden olan Twitter, tüm dünyada politikacılardan, ünlülere, şirketlerden bireylere hatta devrimcilere kadar kullanıcı kitlesini genişletmiş bir mikroblog sitesi.

İfade özgürlüğünün doyasıya kullanıldığı 140 karakterde, karşılaşılması muhtemel hukuksal problemler ise şöyle:


Twitter’da hukuka aykırı içerikten kim sorumludur?
5651 s. Kanun’un 4.maddesi gereği, internet üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten içerik sağlayıcı, kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Buna göre hukuka aykırı bir içerik yayınlayan kullanıcı, bu yayınından sorumludur. Kaldı ki Twitter, kullanım koşullarında bu durumda sorumluluk kabul etmeyeceğini, içerik sağlayanın sorumlu tutulacağını bu nedenle kullanım esnasında hukuka aykırı içeriklerden uzak durulmasını belirtmiştir. İçeriğin hukuka aykırılığı nasıl tespit edilecek?
Söz konusu içeriğin bir suç olması, özel hayatın veya haberleşmenin gizliliğini ihlal eder nitelikte olması veya tehdit, hakaret, sövme ifadeleri içermesi hukuka aykırılık teşkil edecektir. İçerikte bahsi geçen kişi, kurum, topluluk ya da bir gruba mensup olduğu herkesçe bilinen biri ya da bir politikacı olsa bile sorumluluk devam edecektir. Bu noktada önemli olan, hakaret ve eleştiri arasındaki ince sınıra dair bilinçtir.

Aynı şekilde bir markanın ticari itibarını zedeleyici içerik ile memnun kalınmayan ürün veya hizmetten dolayı yayınlanacak eleştirinin de ayrımını yapmak önemlidir. Tüketicinin memnun kalmadığı hizmet ya da ürün hakkındaki şikayetini yasalar çerçevesinde dile getirmesi, ‘düşünce ve kanaat özgürlüğü’ kapsamında Anayasal güvencedir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kanun koyucu tüketicinin yanında iken, diğer yandan Türk Ticaret Kanunu ile de aleyhe yanıltıcı beyanlarla ticari itibarı zedeleyici hareketlerde bulunmak tazminat sebebi sayılmıştır. Ayrıca müşteri memnuniyeti adına ekipler kurarak sanal itibar yönetimi yapan şirketler için de bu hususlar titiz bir inceleme gerektirir.


Hukuka aykırı olduğu bilinen bir içeriği ReTweet edince ne olur?
Hukuka aykırı içerik ya da bu tip içeriği barındıran linkin mevcut olduğu bir içeriğin, başkasına ait olduğunun belirtilerek yayınlanması (yani Retweet edilmesi) halinde de hukuki sorumluluk devam edecektir. Bu şekilde bir içeriğin hiçbir yorum katılmadan, sadece yayınlanması da aynı şekilde hukuka aykırı içeriği yaymak olarak kabul edilecektir. Uyuşmazlığın dava aşamasına taşınması halinde, 5651s. Yasanın md.4/2 gereği hakim, başkasına ait hukuka aykırı içeriği paylaşanın bu içeriği benimsediği kanaatine varırsa, hukuka aykırı içeriği yayınlamak ve yaymaktan dolayı sorumluluk devam edecektir. Bu durumda Kullanıcı sadece takipçi listesindeki arkadaşları ile paylaştığını savunacak dahi olsa, içeriğin listesindeki kişilerce de paylaşılmasının önüne geçilemediğinden, hukuka aykırı içeriğin yayınlandığı alanın genişlediği göz önünde bulundurulacaktır. Kaldı ki kullanıcı gizlilik ayarlarından korumalı profili tercih etse bile bir şekilde başkasına ait bir içeriğin yayınlanabileceği aşikardır.


Twitlerimiz bizim mi, kamunun mu malıdır?
Yayınlanan iletinin (Twit’in) başkaları tarafından Twitter’da paylaşılması kullanıcılar tarafından olağan kabul edilirken, site dışında kullanılması yasal mıdır? 
 Twitter’da paylaşılanların kamu malı olduğuna dair bir kanı mevcut. Şöyle ki, en gözde Twitlerin listelendiği sitelerde, koruma ayarı yapılmış profillere bile başkaları tarafından gönderilmiş iletilerin herkesçe takip edilmesi mümkün.

Bu noktada Twitlerinizden birinin gazetede yada haberlerde yayınlanması da olası. 
 İngiltere’de Sarah Baskerville’in Twitter’da yazdığı iletinin İndependent ve The Daily Mail gazetelerinde yayınlanması üzerine şikayetinin Basın Şikayet Komisyonu tarafından haksız bulunması da buna bir örnek. Baskerville, Şikayetinde girdiği iletilerin yalnızca kendisinin takip etmelerine rıza gösterdiği 700 kadar kişi tarafından paylaşılabileceğini iddia etse de Komisyon, bu kişilerin de paylaşımı üzerine milyonlarca kişiye her halükarda ulaşabileceğinden bahisle, bu siteye yazılmış iletinin kamuya mal olmuş sayılacağından, şikayeti reddetmiştir.

Bu şekilde paylaşımın yasallık sınırını çizmek oldukça güçse de, Twitter kullanım koşullarında üye için iletilerinin 3.kişilerce paylaşılmasını, site yönetiminin bu durumda sorumluluk almayacağını, bu nedenle de hukuka uygun davranacağını en baştan kabul etmiş sayılacağı ibaresi mevcuttur. Ancak üzerinde hak iddia edecek derecede sadece bir kullanıcıya ait iletilerin tümünden oluşan bir kitap yayınlanması halinde oluşacak telif hakkı ihlali, istisnai bir durum yaratacaktır. 
 Toplum, grup ve bireylerin seslerini duyurduğu, reklam ve pazarlamanın yapıldığı, hatta gündemin süzgeçten geçirilerek takip edilebildiği bir site olan Twitter sosyal paylaşım sitelerinde yaşanabilecek hukuki sorunlar açısından bu örnekle incelenmiş durumda. İnternete yazılanların 3.kişilerce paylaşılması ve yayılmasının önüne geçilmesi elbette çok zor, ancak Anayasal hak olan ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkının kullanımında, hukuka aykırılık hallerinin de altının önemle çizilmesi gerekecektir.

  • Paylaş
1

Baku, maşallah :)) baya detaylı bir yazı hacı...

Konuya ilişkin biraz daha açıklama getirmek için örnekle anlatmaya çalışacağım. Bildiğim kadarı ile Türkiye bu tip davalara pek rastlanmamakla birlikte, yurt dışında örnek olarak kağıttan kahve bardakları üzerinde el yakabileceği yazılı olmadığı için elinin yanmasına uyarmayarak sebep olan hizmet sunucuya karşı dava açıldığını pek çoğumuz duymuşuzdur. Bunun benzeri olarak bilgi paylaşımı yapan bir sitenin de içerdiği bilginin eksik, aksak, güncellikten uzak olması nedeni ile bu bilgiyi kullanarak iş yapan ve olumsuz sonuçlar alan yahut sınava girerek başarısız olan kişi de hizmet sağlayanın sorumluluğuna başvurmasın diye bir nevi uyarı maiyetinde de bu metinlerin hazırlandığı görülebilir. Bu bakımdan sadece facebook ve wikipedia'nın gizlilik politikası ve kullanım şartlarını karşılaştırdığınızda pek çok fark bulabilirsiniz. 

(Güncelleme 02.04.12) ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ
 HAKKINDA KANUN TASARISI metninin genel gerekçesinde yer alan aşağıda aktarmakta olduğum bölüm de benzer hususlara işaret etmektedir:

Tasarıda genel itibariyle iki alanda düzenleme yapılmıştır. Bunlardan ilki, elektronik sözleşmelerde bilgi verme ve hizmeti sunanlar için getirilen yükümlülüklerdir. Bu yükümlülükler incelendiğinde daha ziyade elektronik hizmetin alıcısının satın alacağı mal ya da hizmeti tanıyabilmesi, onu yanıltabilecek bilgilerin önüne geçilmesine ilişkindir. Diğer yükümlülükler ise sözleşmenin sonradan erişilebilir kılınması ve hataların sonradan düzeltilmesine imkan verilmesi ile ilgilidir.

Bu noktada kendiniz için nasıl bir düzenleme yapacağınızı değerlendirirken  vasat (ortalama) bir algıyı hesaba katarak, yanılma ve yanlış anlamalara sebep olabilecek hususları önceden öngörmeye gayret ederek, bunlara karşı uyarılarda bulunmanız yerinde olacaktır. Hangi koşullarda hizmeti askıya alma, hesap dondurma veya kapatma gibi yaptırımlar uygulayabileceğinizi ve hizmettin kapsamının ve sınırlarının ne olduğunu, uyulmasını beklediğiniz platform kurallarını, nasıl bir hizmet beklentisini karşılama gayreti içinde olduğunuzu anlatmanızda da fayda olacaktır.

Bunlara ek olarak internet sitesi hazırlığı içindeyseniz İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerinden özellikle 5.maddeyi gözden geçirmeniz ve gereklerini karşılamanızda fayda olacaktır. Şayet bir şirkete ait internet sitesinden bahsediyorsak  1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında site içeriğinde gösterilmesi gerektiği belirtilen hususlara da dikkat edilmesinde fayda olacaktır.

Bu metinler kullanıcı ile sunucu arasındaki faaliyet çerçevesinde ortaya çıkan sözleşmesel ilişkinin ilkelerini belirlemek için düzenlenmektedirler. Bu bakımdan site, program vb. kullanım alanına dönük farklı değerlendirmeleri içerir biçimde düzenlenmekle birlikte esas olarak hizmet şartlarını ortaya koymaları bakımından genel işlem şartları olarak tabir edilebilecek metinlerdir. (Yeri gelmişken belirtmekte fayda var yeni Borçlar Kanunumuzda genel işlem şartları lüzumu görüldüğünden bir bölüm olarak düzenleme altına alınmıştır) Ancak bu metinlerin içeriklerinin tek taraflı olarak hazırlanarak son kullanıcıya dikte ediliyor olmasından ötürü (yani kullanıcının sözleşmesel ilişkinin şartlarını tartışma kabiliyeti bulunmadığından) banka sözleşmeleri gibi içerdikleri aleyhe hükümlerin uygulanma kabiliyeti yargı mercileri önünde tartışma konusu edilebilecektir. Dahası tipik yazılı sözleşme metinleri gibi imzaya mazhar olma kabiliyeti bulunmadığından ilgili kullanıcı bunun bizzat kendisi tarafından kabul edilmediğini iddia edebilecektir (örnek olarak kişisel bilgisayarınıza bir arkadaşınızın bir program kurması durumunu gösterebiliriz). Bu sebeple tartışmaların önüne geçebilmek için elektronik imza kullanılarak kayıt gerçekleştirilmesi ve belki ilerisi için planlanan kayıtlı eposta sisteminin uygulamaya konulması değerlendirilmektedir. Çeşitli örneklerinde görebileceğiniz üzere çalışmanızın ilke ve esasları çerçevesinde kaygıların yönlendirdiği hassasiyetlerle hizmet sorumluluk alanını daraltmak üzere bu metinler kaleme alındığından çalışmanızın  içeriğine bağlı olarak bir metin düzenlenmesi gerekir. Bu noktada giderek artan önemi çerçevesinde kişisel verilerin gizliliği tartışmalarını takip etmenizi tavsiye ederim. Verilerin korunmasındaki menfaatin sözleşmesel ilişkideki iradelere nazaran ağır basacağı da değerlendirildiğinde, duruma göre bu tip yazılı metinlerin hukukun temel ilkeleri karşısında pek de bir hükmü kalmayabilir.

Şu bağlantıda yer alan feragatname başlıklı metin de güzel bir örnek sayılabilir:   inploid.com%3d'>inploid.com="" l="" ?url="http%3a%2f%2fsolar-academy.com%25252fmenu_detay.asp%2...'>solar-academy.com%252fmenu_detay.asp%253fid%253d1453&type=0'">solar-academy.com%2fmenu_detay.asp%3fid%3d1453'>solar-academy.com/menu_detay.asp?id=1453 

(Güncelleme 28.01.2012): Bugün katıldığım 'Elektronik deliller' üzerine gerçekleştirilen bir  çalışmada İngiliz Avukat Stephen Mason şöyle bir değerlendirme aktardı:  bir elektronik imza türevi olarak görülen 'kabul ediyorum' ve (sanırım tıkla ve geç diye çevirebileceğimiz) 'click wrap ' uygulamalar ABD'de görülen davalarda muteber kabul edilmekteymiş. Gerçi bu noktada esasen bu durumun daha ziyade yazılı delil başlangıcı olabileceğini düşünmek ve tıklayıp geçen ya da kabul eden kişinin siz olduğunuzu teyit eden başkaca bulgularla desteklenmesi gerektiğini yadsımamak icap eder ki kendisine bu yönde yönelttiğim sorularda da hemfikir olduğu kanısını edindim.
  • Paylaş

İnternet suçları konusunda Türkiye de ilk ceza alan belki de süper online forum yöneticisi ve forumdan arkadaşım olan COŞKUN AK'tır. Gerekçe olarak da başka bir kullanıcı yazısını yayınlaması gösterilmişti mahkeme tarafından.

Yani yorumlar bir editasyondan geçiyorsa site yönetimi de sorumlu görülebiliyor.

 

  • Paylaş
Aslında içeriği onaylayarak yayınlama yöntemini kapasiteye göre belirlemeli ve bunu da ziyaretçiye bildirmeden yapmak da fayda var.

Yani;

Günde 10-15 mesaj veya yorum ekleniyorsa bunu gözden geçirebilirsiniz ama 100 mesaj ekleniyorsa bunun için birisi gerekebilir bu ekşi sözlük rakamlarına ulaşıyorsa artık takip etmeyi bırakırsınız.


Onaydan sonra yayınlamak yerine direkt yayınlayıp, ama sonra mutlaka inceleyip açık ihlal varsa silebilirsiniz. Bundan da kimseye bahsetmezsiniz böylelikle herkes hukukçu değil size normal olan bir yazı için hakkınızda dava açıldığında bizim onay sistemimiz yok dersiniz.


Ama bütün bunlarla birlikte sitenizde mutlaka sizinle irtibat kurulabilecek bir email, form sayfası olsun yoksa kişi direkt şikayet edebilir. Kişilerin gazını alabileceğiniz bir erken uyarı sisteminiz olsun, açık ihlallerde siz de gereğini yapabilesiniz.

  • Paylaş
Yorum editleri yazılanı değiştirmek değil düzeltmek yönünde... Bunun yanında her versiyonun kaydı tutuluyor. Buna istinaden yorumu editleyen kişi de belirli halde olmuş oluyor... ??
  • Paylaş
1

Redeye, Misal bakın az evvel bu üstteki yazıyı editledim, kendisi kesin mobeselerden almıştır plakamı :)

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2843 Görüntülenme15 Takipçi5 Yanıt