Bilmek istediğin her şeye ulaş

Wpf'de Excel'den DataGridview'e nasıl veri çekebilirim?

Excelden alacağın veriyi xml olarak aldıktan sonra direkt bind edebilirsin bunu bi servicele de sağlayabilirsin.
  • Paylaş

string connectionString = String.Format(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0};Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=1;""", openFileDialog1.FileName);

string query = String.Format("select * from [{0}$]", "Sheet1");

OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter(query, connectionString);

DataSet dataSet = new DataSet();

dataAdapter.Fill(dataSet);

gridControl1.DataSource = dataSet.Tables[0];

İşini görür sanırım.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

739 Görüntülenme6 Takipçi2 Yanıt