Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yabancı ülkelerde insanlar neden Müslümanların barbar olduklarını düşünürler?

Hz. Osman'ın hilafetinin ikinci yarısında başlayan ve günümüze kadar devam eden erozyon nedeniyle İslam önce Emevilerin ardından da Abbasilerin oyuncağı olmuştur. Bunun üzerine İslamî yönleri ağır basan Selçuklu ve Osmanlı etkisini de ekleyince yabancı ülkeler dediğimiz Avrupalı Devletlerin Müslümanları sevmemesi ve onları barbar görmesi çok makul. Bir Avrupalı, Avrupa tarihini öğrenirken Emevi, Abbasi, Selçukî ve Osmanlı seferlerini, işgallerini, kıyımlarını öğreniyor... Bizlerin "zafer" olarak kabul ettiğimiz tüm savaşlar ve fetihler onlar için birer zulüm ve işgal. Bu durumda o insanların İslam'a sempati ile bakması elbette zor.

Öte yandan bugün İslam'ın temsilcisi olduğunu iddia ederek ortalıkta arz-ı endam eden devletler ve kişilere bir bakınız. İran/Humeyni. Libya/Kaddafî. Mısır/ Mübarek...

Bu devletlerin ve kişilerin hangisi sempatik? Hangisi örnek alınacak ve özenilecek durumda?

Gerçekler acıdır...
  • Paylaş
@mvolkanbalbayın tespitleri harika olmuş. Aynı mantıkla, empati yaparsak esasen Müslümanların da diğer din mensuplarından pek de haz etmediği aşikardır. İslama çağırma cihad niteliğinde olduğundan ve de cihad kutsal bir görev olduğundan bireysel olarak Müslümanlar başka din mensuplarını İslama kazandırmak adına ve İslamın güzel tanıtımını yapmak için iyi ve hoşgörü ile yaklaşmışlardır. Ancak iş devlet ve siyasete gelince olaylar birden değişir. Çünkü özellikle haçlı seferleri İslam hafızasında derin acılarla iz bırakmıştır. Doğal olarak akabinde güçlenme bu derin izlerin hesabını sormaya yönelik olmuştur. Barbaros Hayrettin Paşa Avrupa'da herhangi bir limanı ablukaya aldığında taa Roma'da papa koruma altına alınır ve saklanırmış, kendisi için gelindiğini sanarak. Yani bu korkular ve hisler karşılıklı çünkü din savaşları milletlerin kurumsal hafızasından silinmez ve eğitim öğretim ile yeni kuşaklara sürekli anlatılır. Çağdaş ve modern kimliğimizden uzaklaşıp ya hayatta kal ya da öl mantığıyla düşünürsek hiçbir Türk, Çinlileri, Yunanlıları, Ermenileri, sevmez ama Japonlara veya Korelilere sempati ile bakar bunun altındaki sebep devlet hafızası ve eğitim sistemidir.
  • Paylaş