Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yapılan bir sunuma telif hakkı (copyright) alınabilir mi?

Sunuma harcanan emek bu şekilde koruma altına alınabilir mi?Düzenle

Telif benzeri fikri hakları korumaya dair getirilmiş yasal mevzuat olan FSEK m.1/B-a 2’ya göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir. Buna göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için:

1. Sahibinin hususiyetini taşıması,
2. Şekillenmiş olması,
3. Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,
4. Fikri bir çabanın sonucu ortaya çıkmış olması gerekmektedir.


Kanunun 2.maddesine göre ilim ve edebiyat eserleri de şunlardır: 

i) Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları; 

ii) her nevi rakslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri. 

iii) Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait maket ve benzerleri, herçeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri.

iv) Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.


Öte yandan bilimsel teoriler, matematik alanındaki metotlar, estetik içeren buluşlar, 

şemalar, zihinsel çalışmalar için kurallar ve metotlar, oyun alanları veya bu alandaki 

işler ve bilgi sunumları buluş olarak da görülmemektedir. 


Bu açıklamalardan yola çıkarak sorunuza verilecek cevaba dair şahsi görüşüm olumsuz yöndedir. Bununla birlikte fikri hakların yanı sıra getirilmesi düşünülen 'entellektüel varlık' tanımı ve ticari sır çerçevesinde ele alınabileceği de değerlendirilebilir. 


  • Paylaş
1

Hakan Köse, Harika yanıt, tebrikler ve teşekkürler . :)

Ek olarak, telif hakkı, bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eser üzerindeki haklarının tamamıdır. Sözkonusu haklar, zaten eseri meydana getiren kişide olduğundan almak için yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Ancak ispat kolaylığı sağlaması bakımından isteğe bağlı kayıt- tescil işlemi yapılması mümkündür.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

804 Görüntülenme6 Takipçi2 Yanıt