Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yapışık ikiz ne demektir?

Yapışık ikizler tek amnion keseli, tek koryonlu ve tek yumurta ikizleri olup, döllenmiş yumurtanın organ gelişimi başladıktan sonra bölünmesine bağlı olarak tam bir ayrılma olamaması sonucunda gelişen ikizlerdir. Bölünme evresine göre bebekler değişik bölgelerden ve değişik derecelerde birbirlerine yapışıktırlar. Hatta bazen bir organı paylaşarak gelişmektedirler. Tek yumurta ikizi olduklarından cinsiyetleri her zaman aynıdır.

Yapışık ikizler yapışıklığın olduğu bölgeye göre adlandırılır ve sınıflandırılırlar. Yunanca sabitlenmiş anlamına gelen "pagos" kelimesinden üretilen bir terminoloji kullanılır.
  • Craniopagus: Birleşme kafa bölgesindedir.
  • Pygopagus: Enseden olan birleşme şeklindedir.
  • Thoracopagus: Göğüsün üst yarısından (göğüsten) olan yapışma. En sık görülen şekildir ve hemen her zaman bir kalbi iki bebek ortak paylaşır.
  • Cephalopagus: Son derece nadir görülür. Gövdenin üst yarısı yapışıktır.
  • Parapagus: Gövdenin alt yarısının yanlarının yapışık olması.
  • Ischiopagus: Gövdenin alt yarısının (kuyruk kemiğinden) yapışık olması
  • Omphalopagus: Gövdenin orta kısımlarının (göbeklerin) önden yapışık olması
  • Paylaş