Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yaprak nasıl düşer?

Sonbahar geldiğinde mevsim sebebiyle çevre şartlarındaki oluşan değişmeler (günlerin kısalması, sıcaklığın azalması vb. ) yapraklardaki hormon dengesini etkiler. Mesela büyümeyi teşvik edici oksin ve sitokinin grubu hormanların miktarları yaprakta azalırken, absisik asit ve etilen gibi engelleyici hormonların miktarları yavaş tavaş artar. Bu durum, bahar ve yaz mevsimlerinde tersinedir. Sonbaharda engelleyici hormonlardan özellikle absisik asit, yapraktaki mezofil hücrelerinin gen merkezlerine etki edecek proteaz, RNaz ve klorofillaz gibi parçalayıcı enzimlerin sentezini teşvik eder. Bu enzimler de sırasıyla protein, RNA ve yaprağa yeşil rengi veren klorofil moleküllerini parçalarlar. Böylece yapraklar yeşilliğini kaybederek yavaş yavaş sararıp, hücrelerindeki parçalayıcı enzimlerce parçalanan besin maddeleri yaprak sapından geçerek, bitkinin kök ve gövdesindeki parankima hücrelerinde depolanırlar.
  • Paylaş