Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yaratıcı yetenekler nasıl yönetilir?

Yaratıcılık, kişisel özelliklerin tecrübe edilen olaylarla harmanlanmasıyla oluşan yenilik ve farklılık oluşturma eylemidir. Çok geniş çaplı olan bu kavram; eğitim, çevresel etkenler (aile, ikili ilişkiler, yakın arkadaşlar, sosyal çevre, öğretiler, kültür gibi) ve içsel etkenler (kişilik, davranış, algı, yorumlama) gibi uyarıcılar tarafından çerçevelenir.

Yaratıcılık kavramı, Rönesans Dönemi ile birlikte toplumda yaygınlaşmaya başlamıştı. Sıradanlıktan uzak, farklılıklar yaratmayı ön plana taşıyan bu dönemle beraber yaratıcı yetenekler ortaya çıkmaya başladı. Günümüzde ise yeniliklere ayak uydurmaya çalışan, üretkenlikten de ötesi olan, üretkenlikte yaratıcılığa yönelen bir anlayış mevcuttur. Bu döneme ayak uydurdurmak için de, bireyler yaratıcılık yeteneklerini farketmeye, geliştirmeye ve yönetmeye başladı.

Yaratıcı yetenekler başlıca; hayal etme, yenilik yaratabilme, üretebilme, problem çözebilme, düşünebilme (eleştirel düşünme), yeni fikirlere sahip ve açık olabilme, eleştiriye açık ve kabul edebilir olabilme, fikir geliştirebilme, girişken olabilme, iletişim kurabilme gibi konuları kapsar. Bu geniş yelpazede bulunan yetenekleri kontrol edebilmek oldukça güçtür. Bunu sağlayabilmek için, farkındalık ve bireyin kişisel gelişimi önemli bir yer tutar.

Bilişsel psikolojide yapılan araştırmalara göre; birey, farkında olmadığı yeteneklerini yönetemez. Bunun için kişinin, kişiliğindeki gelişmelerinin farkında olması ve yeteneklerini kullanabiliyor olması gerekmektedir. Sosyal ilişkilerin gelişmesiyle gelişen yaratıcı yetenekler etkili eğitim ve kişinin eleştirel bakış açısı doğrultusunda kontrol altına alınabilir. Geogre Land'a göre ise yaratıcılık öğrenilebilen bir yetenektir. Yetenekleri yönetmek, bilinç ve algının yardımıyla gerçekleşir. Birey kontrollü ve kontrolsüz olarak olaylara bakış açısıyla ve verdiği tepkilerle yaratıcı yeteneklerini güçlendirir veya zayıflatır. Yaratıcı yeteneklerin yönetimi, bireyi analiz yapmaya iteler. Bu analiz; kişilik analizi, davranış analizi ve gelişim analizini içerir. Bu analizler bireyin yaratıcı yeteneklerini geliştirirken, bir yandan da yönetilebilmesini sağlar. İşbirliği, bilgi paylaşımı ve buluşsal faaliyetlerle beraber yönetilen yetenekler, girişimcilikte de önemli bir yere sahiptir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

371 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları