Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yargıtay kararına itiraz edebilir miyiz? İtiraz hakkımız varsa dosyanın sonuçlanması ortalama ne kadar sürer?

Güzel bir soru ve aslında güncel düzenlemeler çerçevesinde biraz teknik ve karışık bir cevabı var.

Temyiz gibi kanun yolları tabir ettiğimiz süreçleri düzenleyen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz yakın zamanda değişmiş ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu adını almıştır. Bu yeni kanunla birlikte Yargıtay ile ilk derece mahkemeleri arasında bir seviyede yer alan Bölge Adliye (istinaf) Mahkemelerinin kurulmasına karar verilmiş ve bu çerçevede eski yasanın uygulama döneminde mevcut, Yargıtay kararlarına karşı başvuru yolu olan 'karar düzeltme' itirazına yeni kanunda yer verilmemiştir. Aslında bu konuda değişiklik eski kanun döneminde başlatılmış ve karar düzeltmeye ilişkin maddeler yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte 2.derece olarak tabir edebileceğimiz bu yeni yüksek mahkemelerin kuruluşuna dek karar düzeltmeye ilişkin yürürlükten kaldırılan maddelerin uygulanmaya devam edileceği belirtilmiştir. Ancak bu mahkemeler de henüz kurulamamıştır. Karışıklık da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Eski kanunun konuya ilişkin değişiklik ve bahsettiğim bu açıklamaları getiren tüm maddeleri de yeni kanun ile birlikte ortadan kaldırılmış olduğu için yürürlükten kaldırılan maddelerin geçici olarak uygulanacağına ilişkin maddeler de yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

(DÜZELTME 27.2.12) Ancak yeni HMK'nın yürürlüğü sonrası eklenilen aşağıdaki madde ile sorun giderilmeye çalışılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: 6217 - 31.3.2011 / m.30) (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(427-454 maddeleri arasında temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin düzenlemeler mevcuttur)

Sonuç olarak bölge adliye mahkemeleri kuruluncaya dek temyiz aşamasına gelmiş davalarda karar düzeltme yoluna başvuru hakkınız bulunmaktadır. Bölge adliye mahkemelerinin ne zaman kurulacağı ise halen bir muammadır. 2013'e sarktığı dile getirilmiş olmakla birlikte 2015 ve devamına sarkabileceğini öngörenler de bulunmaktadır.

Karar düzeltme hakkında da aşağıdaki bağlantıdan detaylı bilgi edinebilirsiniz:
yorumla.net%2fhukuk%2f551097-karar-duzel...
Özetle 4 durumda bu yola başvurabilirsiniz:
a) hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması,
b) kararda çelişkiler bulunması,
c) hükmün esasını etkileyen belgelerde bir hile veya sahteliğin ortaya çıkması ve
d) kararın usul ve yasaya aykırı olması.
Sizin kısaca itiraz olarak değerlendirdiğiniz bu yönteme başvurunun ne kadar sürede sonuçlanacağı için net bir cevap verilemez. Ancak evrakın yanlış mahkeme kalemine ya da Yargıtay dairesine gönderilmesi (yakın zamanda bir dosyam 2.defa yanlış daireye gönderilmiş kabul edildiği için temyiz incelemesinin başlamasını takriben 2 yıldır bekliyoruz), gönderilmesinin unutulması vb. bir aksilik çıkmazsa en iyi ihtimalle 6 ay ila 1,5 sene arasında sürebileceğini tahmin edebiliriz.

Konuya ilişkin tartışma ve değerlendirmelere yönelik daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz:
  • Paylaş
1

İnsan, teşekkür ederim

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

9307 Görüntülenme5 Takipçi1 Yanıt

Eş Anlamlı Soru Ekle

  • Yargıtaya itiraz eilebilir mi?