Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yargıtay kararları hakimlerin bağımsızlığını etkiler mi?

Yargıtay'ın bir konu hakkında ısrarla verdiği kararlara içtihat denir. Bunlar sonraki davalara ışık tutarlar. Tek bir kere o kararı vermiş olsa dahi hakimi etkileyebilir. Zira Türk hukukunda puanlı sistem vardır. Hakimler, doğru kararlarıyla puan kazanırlar, yanlış olanlarla kaybederler. Bu puanlar, onların derecesini ve atanacağı yerleri belirler. Hakimler de puanları düşmesin diye genelde Yargıtay kararlarına uyarlar. Avukatlar da bunu bildiklerinden, dava ekine emsal karar eklerler. Emsal karar, Yargıtay'ın benzer bir davada vermiş olduğu bir karardır. Hakimler de puanları düşmesin diye, yanlış olsa dahi Yargıtay kararına uygun karar verirler genelde. Bu sebeple bu kararlar, hakimin iradesini ve dolayısıyla bağımsızlığını etkileyebilir.
  • Paylaş
Ekbette ki Yargıtay'ın her verdiği karar doğrudur demek de mümkün değildir. Zira bırakın farklı daireleri (*), aynı dairenin dahi farklı tarihlerde verdikleri kararlar arasında çelişki ve uyumsuzluklar gözlemlenebilmektedir. Tam da bu sebeple içtihat kapısı açık tutularak dönem dönem oluşturulan içtihadı birleştirme kararları ile doğruyu arama ve gerçeğe ulaşma çabası sürdürülmektedir.

Bu bakımdan ilk derece mahkemesi hakimlerinin, temyiz incelemesi üzerine bozulabilecek olan kendi kararlarında ısrar edebildiklerini ve tartışmanın Yargıtay'ın dava daireleri genel kurulunda devam ettirileceğini de hatırlamakta fayda olacaktır.

(*) Yargıtay ihtisaslaşma esasına dayılı biçimde farklı konulara çeşitli daireler arasında görev paylaşımı yapılmaktadır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

708 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları