Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yavaş öğrenmenin nedeni nedir?

Yavaş öğrenme anormal bir şekilde ise buna özgül öğrenme güçlüğü(ÖÖG) denir. Özgül öğrenme güçlüğü bireysel olarak uygulanan standart testlerde, kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatımın, beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır.

Nedenler
Genetik
  • ÖÖG olan çocukların anne babalarında benzer sorunlar olma olasılığı normal popülasyondan 5-12 kat fazla.
  • İkizlerde ÖÖG olma ihtimali yüksek (tek yumurta ikizlerinde daha yüksek).
  • Kardeşlerde benzer sorunların olma olasılığı yüksek.
  • Tek bir genetik geçişten çok çok farklı genetik mekanizmalar sorumlu.
Beyindeki yapısal işlevsel farklılıklar:
Beyin her iki yanında işitsel algılama bölgesi (PT) vardır. Burada duyulan sesler görsel bilgiye dönüştürülüp anlamlandırılıyor. Bu bölge normal kişilerde solda daha büyük, disleksisi olanlarda her iki taraf eşit ya da sağda daha büyük. Okuma sırasında dil ve görsel algılama ile ilgili alanlarda daha az aktivasyon oluyor, kanlanma daha az. Okuma güçlüğü olan çocuklarda ses-harf ilişkisi bozuktur. Mesela b'yi d, 6'yı 9, u'yu n gibi ya da 'çok' yerine 'koç', 'ev' yerine 've', seslerde f-v, b-m karıştırma, sağ-sol karıştırma gibi hareketler.
  • Paylaş
Zeka geriliği olabilir
  • Paylaş