Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yeni Anayasada değiştirilemez maddeler olmalı mı?

Anayasamızdaki şu anda değiştirilemez olarak korunan maddeler kesinlikle değişmemelidir. Ancak çağdaş ve demokratik ülkelerde, bazı kuralların kesinlikle ebedi kalacağının korunma altına alınması mümkün değildir. Zaten bu kuralların değişmesi için mecliste 367 kişinin yani dolayısıyla halkın 3'te 2'sinin onay vermesi gerekecektir. Bu sebeple özel bazı maddelerin değiştirilmesini engelleyici kuralın varlığına ihtiyaç yoktur. Eğer 3'te 2'lik bir çoğunluk devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu maddesinin değişmesini istiyorsa, ortada bambaşka sorunlar var demektir.
 • Paylaş
2

Gökhan Biçer, Demokratik düzene sahip bazı ülkelerde -değiştirilmesi teklif edilir mi bilmem ama- kesin kurallar mevcut olabiliyor. Örneğin, Almanya'da Nazi partisi kurmak yasaktır.

Ankra Hkuk, Demokrasi bir idealdir. Hiçbir ülke tam demokratik olamaz, bazı ülkeler sadece "daha demokratik" olabilirler. Almanya'da Anayasanın değiştirilemeyeceğine dair bir yasak varsa, bu demokrasiye aykırıdır. Almanya'daki her şeyin demokratik olduğunun kabulü sakıncalı bir tutumdur.

Tüm maddeler değiştirilemez olmalı. Yani kastettiğim sade ve genel bir anayasa. Fazla madde olmamalı , devletin kuvvetlerinin görevleri belirtilmeli, insan haklarına vurgu yapılmalı. Kısacası hukukun üstünlüğü olan bir ülkede kimse anayasa ile oynamaya kalkışmaz.
 • Paylaş
I. Devletin şekli
MADDE 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti
MADDE 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4 - Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Burada zorunuza gidip de değiştirmek istediğiniz ne? İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmak mı? Bölünmez bir bütün olmak mı? Dilimiz mi? bayrağımız mı? istiklal marşımız mı? Başkentimiz mi?... Çifte vatandaşlar, vatandaşlık değiştirenler; nasıl bir Fransız vatandaşı olmak için, resmi dilini, bayrağını marşını, başkentini, yönetim şeklini kabul ediyorsanız, nasıl bir Amerikan vatandaşı olabilmek için "Amerikalıyım diyen her kez Amerikalıdır" cümlesinin yetmediğini bilip bayrağına marşına resmi dili İngilizce olduğuna ve bunları koruyacağına yemin etmeden vatandaşı olamayacağını kabul ediyorsanız, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak içinde bu üç maddeyi ve bunların değiştirilmesinin bile teklif edilemeyeceği dördüncü maddeyi kabul etmek zorundasın. Aksi taktirde ben sizin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını değiştirmek istediğinizi değil, Türkiye Cumhuriyetini yıkıp yerine farklı isimde farklı dilde farklı bayrakta farklı bir başkente ve anlayışta yeni bir devlet kurmak istediğinizi düşünürüm...

Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve bu ilk dört madde oluşturulabilsin diye bu milletin bu vatanın ne badirelerden geçtiğini düşünün ve bu vatanın böyle basit bir şekilde bölücülere yıkıcılara kan emicilere kolay kolay teslim edilmeyeceğini anlayın.
 • Paylaş
Değiştirilemez maddeler olmalıdır...olmalı..Bunlar vatanına- milletine gönülden bağlı olan bir türk vatandaşının karşı çıkacağı maddeler değil. Aslında daha çok şeyler denilebilir de..özellikle de yapılan yorumlar için. Milliyetçilik-cumhuriyetçilik-birlik ve beraberlik bu yaştan sonra kazanılacak bir şey değil.Herkes bir ideoloji ile büyümüş, ona inanmış...Ama Türkiye'de yaşıyor, buranın ekmeği suyuyla besleniyorsan ve yaşamını idame ettiriyorsan bundan sonra kürtçülüğün, ermeniliğin, yahudiliğin sempatizanlığı yapıp türk düşmanı olamazsınız..Yapıyorsanız bu ülkede işiniz yok..
 • Paylaş
Şimdi sen soyunun med'lere kadar dayandığını söylersin. saf ırksınız ya. Okadar baskı ve zulüm gördüyse kürtler neden hala Türkçe konuşamıyorlar. Birde ermeni ve yahudi sempatizanlığınız nerden geliyor. size para ve silah verdiklerinden dolayı olmasın!kaçak elektrik ve su kullanmak daha cazip geliyor alışmışsınız bedavaya şimdi aksi olunca zulum görmüş oluyorsunuz.
 • Paylaş
Anayasa telahuk-u efkar ile yani geçmişte yaşamış olanlarda dahil olmak üzere tüm toplumun fikir birikimiyle oluşacak bir ortak yaşayış sözleşmesi olarak tanımlanabilir. Buradan yola çıkarak değişmez maddelerin olması insanlığının fikir ufkunun bundan öteye geçemeyeceği anlamına gelir ki bu da gelişimin önüne sed çekmek olur.
 • Paylaş
Demokrasi değişmezliklerle değil, değişime açık olabilecek şeffaf ilkelerle ayakta kalabilir. Bunun dışında getirilen tüm "değişmezlikler" devletin bazı odakları tarafından korku üretimi amacıyla kullanılır. Nitekim yakın tarihimiz bu en iyi şekilde gösteriyor.
 • Paylaş
1

Yusuf Akgül, Değiştirilemez diye bişeymi olur ya

Kesinlikle olmalı anayasa normal yasalar gibi kolayca değişen bir şey değildir. Anayasa bir ülkenin kuruluş prensiplerini ortaya koyar. Bu sebeple değişmez maddeler olmalıdır. Ha bu maddeler kutsal mıdır? Elbette değildir ama değişirse yeni bir kurucu meclis var demektir. O zaman da yeni bir ülke olmuş demektir.
 • Paylaş
Bütün maddeler değişmeli böyle saçmalık mı olur kutsal kitaplar bile değişiyor anayasa gibi sıradan bir şey nasıl değişmez üstelik varsayalım adamlar dedi ki Ankara deprem bölgesi açısından risk taşıyor bürokrasiyi Konya'ya borsaya taşıyın derse ne diyeceksiniz olmaz Allah'ın emridir ilk dört madde değişemez mi gülünç olmayın.
 • Paylaş
 1. Teorik olarak değiştirilemezlik ilkesine karşıyım.
 2. Atatürk milliyetçiliği denen kavram ideolojik bir kavramdır. Anayasa Atatürk lafzı ve onun dikte ettiği hiçbir ideoloji olmamalıdır. Herkes de milliyetçi olmak değil ya da milliyetçi olacaksa bile Atatürk milliyetçisi (ki içeriği de belli değil) olmak zorunda değil. Böyle kavramın anayasa gibi bir metinde yer alması saçma. Atatürk milliyetçiliğini benimseyenler siyasi mücadele yapar başarı elde eder ve bu politikayı ülke yönetiminde yansıtabilirler.
 3. Laiklik kavramının varlığına karşıyım. Laiklik insanlara zulmetmenin demokrasiyi katletmenin aracı haline getirildi. Bu kavram kaldırılmalı ve din-inanç hürriyetini sağlayacak maddeler konulmalı.
 4. Başkentin Ankara olması değiştirilemez maddeler içinde yer alması saçma.
Anayasanın olabildiğince sade olması gerekir ve kalıcı herkesin benimseyebileceği ifadeler yer almalıdır. Değiştirilemez maddeler insanların tercihlerine ve gelecek nesillerin iradesine ipotek koyar.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2295 Görüntülenme16 Takipçi10 Yanıt