Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yeni antibiyotikler neden geliştirilmiyor?

Bunun nedeni bilimsel, mali ve düzenlemeyle ilgili problemlerdir. En önemli neden tabiî ki direnç problemidir. 20 yıldır yeni antibiyotikler çıkmadı. İlaç firmaları artık çok daha farklı alanlara yöneliyorlar. Herhangi bir ilaç üretmek için milyonlarca dolar harcanıyor. Antibiyotikler ise en fazla on gün kullanılabiliyor. Bir süre sonra da direnç gelişince ilaç kullanımı duruyor.
Bilimsel nedenler: Antibiyotik keşfetmek bilimsel açıdan zor bir iştir. Antibiyotikler bakteri ve mantar türlerinden elde edilerek mikroorganizmaların öldürülmesini ve çoğalmasını engelleyici etki gösterirler. Antibiyotikler üretilirken bir çok faktör göz önüne alınarak yapılır. Vücudun doğal bileşenlerine etki etmemeli, doğrudan mikroorganizmaya etki etmelidir, özgül olmalı ve gideceği mikroorganizmayı iyi bilmelidir. Yan etkileri mümkün olduğunca az olmalıdır. Bunların dışında piyasadaki bir çok antibiyotik insanlarda kullanılan ve zamanla onlara direnç kazanılan ilaçlardır. Yeni bir antibiyotiğin bu dirençten etkilenmemesi gereklidir. Bu nedenle üretimi zorlayıcıdır.

Mali: Antibiyotikler geniş bir ilaç pazarını oluşturmaktadır. Piyasa hazır bir şekilde sunduğunuz antibiyotiğin bilimsel yollardan geçip insanlara ulaştığı anda mutasyonlar, direnç engelleri gibi faktörler ilacın piyasadan silinmesine neden olabilir. Bu da mali olarak kayıplara neden olur.

Düzenleme: İlaçların patentinin olması, lisansız ilaçların üretiminin olmaması, reçete alışkanlıklarının doğması ve patentsiz üretimin yapılmaması sonucu doğan etkiler ilaç firmaları için zorlayıcı olan nedenlerdir.

Özetle; Antibiyotiğin aşırı kullanımı sonucunda kişiler bu ilaçlara karşı direnç kazanıyor, hastalıklar önlenemiyor. Antibiyotiklerin aşırı kullanımı ilaca dayanıklı bakterilerin üremesine yol açabiliyor. Dayanıklı bakterilerin tedavisi için daha kuvvetli ve maliyeti yüksek ilaç hazırlamak gerekiyor. Bu nedenlerle ilerleyen yıllarda antibiyotik üretiminin hiç olmayacağı bile konuşuluyor...
  • Paylaş