Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yeni Lisan hareketi nedir?

Türkçe3 Öncü...

Yeni Lisan Hareketi, Genç Kalemler'in hayata geçirdiği, dilde sadeleşme hareketine verilen isimdir. Bu hareket dilde sadeleşme, Türkçe'den yabancı kelimelerin çıkartılması, yazı diliyle konuşma dili arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması ve yeni sözcükler türetmek ve fakat Türkçenin lehçelerinden sözcük almamak gibi kriterleri içeriyordu. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem bu hareketin ilk temsilcileridir. Hatta, Yeni Lisan Hareketinin manifestosu olarak kabul edilen ilk makale, Ömer Seyfettin tarafından kaleme alınmış ve Genç Kalemler'de yayımlanmıştır. Makale gereğince bu hareketin temel kuralları:
  1. Arapça ve Farsça gramer kurallarının ve bu kurallara gö­re yapılan tamlamaların -istisnalar hariç- kullanılmamalı.
  2. Bu dillerden Türkçe'ye girmiş olan kelimelerin o diller­deki kullanımına göre değil Türkçe'deki kullanılışlarına göre değerlendirilmeli.
  3. Bu dillerden girmiş olan kelimeler Türkçe'de kullanıl­dıkları gibi yazılmalıdır.
  4. Diğer Türk lehçelerinden kelime alınmamalı.
  5. Bütün Arapça ve Farsça kelimelerin atılmasına gerek yoktur. Bu yüzden ilmi terimlerin kullanılmasına devam edilecektir.
  6. Konuşmada İstanbul Türkçesi esas alınacaktır.
Türkçe
Genç Kalemler dergisi
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1866 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt