Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yeni mezun olan bir mimarın ortalama maaşı ne kadardır?

Kişinin yetkinliğiyle değişmekle beraber ortalama 1500-2000 lira arası maaş alırlar.
  • Paylaş
Aşağıdaki linkten de ulaşabileceğiz ayrıntıları metin halinde sayfaya kopyaladım.

mimarlarodasiankara.org/index.php? Did=49...

03 Ocak 2013
Ücretli Çalışan Mimarlar 2013 Yılı Asgari Ücreti Hakkında Açıklama
Özel sektörde ücretli çalışan mimarların çalışma koşulları ve ücretlerinin belirlenmesine yönelik, Şube bünyesinde yürütülen çalışmaların, Mimarlar Odası ve TMMOB bünyesine taşınması ile birlikte, yapılan ortak çalışmalar ilk meyvelerini vermiştir.
Sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle;
  • sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek,
  • sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu toplumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak,
  • üyelerimizi yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek,
  • toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak
amacıyla; mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ücretle çalıştırılmaları ve alınan ücretin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik bildirilmesinin önüne geçilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde işbirliği protokol imzalanmıştır.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile SGK arasında yapılan bu protokol gereğince, ücretli çalışan mimar ve mühendisler için, 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret 2. 700 TL (ikibinyediyüz Türk Lirası) olarak belirlenerek TMMOB tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna 7 Aralık 2012 tarihinde bildirilmiş olduğundan; hizmet sözleşmesiyle ücretli olarak çalışan mimarların 2013 yılı için asgari ücreti brüt 2. 700 TL olarak uygulanacaktır.
Ücretli çalışan mimarların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi çalışma gruplarında görev alabilir, ücretsiz hukuk danışmanlığımızdan yararlanabilirsiniz.
Saygılarımla,
Tezcan Karakuş Candan
42. Dönem Yönetim Kurulu a.
Sekreter Üye


birgo.mynet.com/ivme-dergisi/yazi/ivme-dergisi---ucretli-calisan-ve-issiz-muhendis--mimar-ve-sehir-plancilari-brosuru

Yukarıdaki linkte de konu ile ilgili bilinçlendirme broşürüne ulaşabilirsiniz.

Evet haklısınız bunlar hukuken varolan haklarımız ama pratikte, piyasada bu koşullarını sağlamayı bir kenara bırakın, talep dahi etmek yeterli sürede işsiz kalmanız için yeterli olacaktır.

Kişisel fikrime gelince açıkçası odanın belirlediği taban fiyatı oldukça yüksek buluyorum, çünkü müfredatımız gereği yeni mezun bir mimar piyasa koşullarını sağlayabilecek donanımda mezun olamıyor. Kişi kendini geliştirebilmek adına mutlaka ve mutlaka hem proje ofislerinde hem de şantiye ortamında tecrübe biriktirmeli. Bu tecrübe ise tahmin edileceği gibi paha biçilemez. Buradaki ince ayrıntı, tecrübe edinirken harcadığınız emeği sömürmeyecek anlayışa sahip bir usta bulabilmeniz ve de piyasa rayiçi dışında sizin kendi giderlerinizi (geleceğe de yatırım yapacağınızı varsayarak) gerçekçi bir aralıkta belirleyebilmeniz.

Şu anda büyükşehirlerden herhangi birinde yaklaşık olarak 1250-1750 aralığında maaş veren bir iş yerinde çalışmaya başlayabileceğinizi tahmin ediyorum.
Mimarlık Mimarlık Mimarlık Mimarlık
  • Paylaş
4500 TL
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1323 Görüntülenme7 Takipçi3 Yanıt

Konu Başlıkları