Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yeni şeyleri daha hızlı nasıl öğrenebiliriz?

Bilgi Çağı

Öğrenmenin hızlı ve kalıcı olması için öğrenmenin yaşayarak iş başında olması gerekir. Örnek verecek olursak; inşaat mühendisliğinde okutulan topoğrafya dersinde sınıfta ders olarak aletler hakkında bilgi verilir, nasıl kullanılır, bakımı nasıl yapılır, ölçülen değerlerle hesaplamalar nasıl yapılır tüm bu bilgiler teorik olarak öğretilir ancak ardından yapılan sınavda başarı oranı oldukça düşükken, başarılı olanlar da zoraki ezberleme ile bunu sağlıyor; dersin uygulama kısmında aletler öğrencilerin eline veriliyor, ve ölçüm yapmaları isteniyor, yapılan ölçümlerin ışığında gerçek bir arazide gerçek değerlerle hesaplama yapması isteniyor ve bu şekilde öğrenci öğreniyor. Hiçbir dersi dinlememiş olan öğrenci bile bu süreçte konuyu kavrıyor ve öğreniyor.


Ayrıca olaya bilimsel açıdan bakacak olursak David Ausubel'in kuramlarını ele almamız faydalı olacaktır.


"Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör öğrencinin mevcut bilgi birikimidir. Bu ortaya çıkarılıp ona göre öğretim planlanmalıdır."

Ausubel anlamlı sözel öğrenmenin psikolojik temellerini şöyle oluşturmuştur:


  1. Yeni öğrenilecek kavram, bilgi ve ilkeler daha önceki bilgilerle ilişkilendirilmelidir. Aksi taktirde öğrenme anlamlı olmaz.
  2. Her bilgi ünitesi kendi içinde bir bütün oluşturduğundan, bu bütün içindeki kavramlar belli bir düzen içinde olmalı ve kavramlar sıralandırılarak öğrencilere verilmelidir.
  3. Yeni öğrenilen konu kendi içinde tutarlı değilse veya öğrencinin daha önceki bilgileriyle çelişiyorsa öğrenci konuyu anlamakta zorlanır.
  4. Bilişsel içerikli bir konuyu öğrenmede etkili olan zihinsel süreç tümdengelimdir. Öğrenci öğrendiği ilkeyi veya bilgiyi farklı durumlara ve problemlere uygulayabiliyorsa konuyu kavramıştır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

777 Görüntülenme5 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları