Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yeraltı maden ocaklarında havalandırma nasıl yapılır?

Madenlerde havalandırma, yeraltı maden ocaklarında; çalışan personelin ve çalışan makinelerin, güvenli ve rahat çalışmaları için yapılan işlerden biridir.

Havalandırma işlemi yeraltında; ocak sıcaklığının optimum seviyeye ayarlamak, CO2, CO, H2, H2S, SO2, NxOy, CH4 gibi zararlı gazların konsantrasyonunu yönetmeliklerle belirlenmiş değerler altında tutmak ve dışarı atmak, çalışan personel ve makineler için gereken oksijeni temin etmek için yapılmaktadır.

Türkiye'de, Maden ve Taş Ocakların İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İş Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük'ün 162. Maddesi gereğince %19'dan az O2, %2'den çok CH4, %0,5'den çok CO2 ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılması yasaklanmıştır. Yine aynı tüzüğün 161. Maddesi gereğince maksimum hava hızı 8 metre/saniye olarak belirlenmiştir. Bu amaçla galerilerden geçecek hava miktarını ayarlamak için yer yer hava kapıları, hava perdeleri, hava köprüleri gibi yöntemlere başvurulmaktadır.

Yöntemleri
Doğal havalandırma

Doğal havalandırma; yeraltı maden ocaklarında, hava giriş-çıkış noktaları arasındaki kot farkı ve yoğunluk farkından dolayı pervane, vantilatör gibi herhangi bir mekanik teçhizat olmadan, içeride hava akımı yaratılarak yapılan havalandırma yöntemidir.

Madencilik

Mekanik havalandırma
Mekanik havalandırma; yeraltı maden ocaklarında, vantilatörler yardımıyla yapılan havalandırma yöntemidir. Bu işlem aksiyal ve radyal vantilatörler yardımıyla gerçekleştirilir. Bunlar emici, üfleyici, hem emici hem üfleyici olarak çalıştırılabilirler.

Madencilik
Emici vantilatör (aspiratör)'le yapılan havalandırma.

Madencilik

Kör şaftlar için vantilatör aspiratör kombinasyonuyla yapılan havalandırma.
  • Paylaş