Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yeraltı yangını nedir?

Bağlanıtısını aşağıda verdiğim bir makaledeki 'ungderground fire' kelime ikilisini Türkçe'ye böyle çevirdim, umarım yanlış bir ifade olmamıştır.Düzenle
Kömür havayla karşılaştığı andan itibaren okside olmaya da başlar. Oksidasyon ısı açığa çıkartan bir tepkimedir. Kimyasal anlamda bir nevi yanma reaksiyonudur. Normal olarak ocakların havası ventilasyon teknikleri ya da mekanik olarak değiştirilerek oluşan bu fazla ısı tahliye edilir. Ortamdaki fazla ısının tahliyesi yeterli olmaz ve daha fazla kömür yüzeyini kaplayacak kadar oksijen mevcutsa tepkimeden çıkan ısı artarak kömürün yanmasına yani yeraltı yangınına sebep olur. Kendiliğinden yanma kömürün yetersiz havalandırmanın yanı sıra partikül boyutları, cevherin içeriği, ortamın nemi gibi bir çok diğer etkene de bağlıdır.

Özetle, sınırlı miktarda hava, bir yandan oksi­dasyon için gerekli oksijeni sağlarken, diğer yan­dan, oluşan ısıyı uzaklaştırmakta yetersiz kalarak ortamda sıcaklık artışının ve kendiliğinden yanma­nın başlıca nedeni olmaktadır.

Önlem amaçlı yapılması gerekenler:
Yeraltı kömür madenciliğinde kendiliğinden yanma olaylarının yol açtığı sorunların çözümüne sistemli bir biçimde yaklaşmak için ilk adım, da­mar ve panoların sınıflandırılmasıdır. Bu amaçla yapılacak bir çalışmada sağlanması gereken bilgiler üç grupta ele alınabilir:
I. Kömür örneklerinin kimyasal, petrografik ve oksidasyon analizleriyle edinilecek bilgiler,
II. Kömür ve komşu tabakaları ile örtü tabakala­rının jeolojik, mekanik ve ısı iletkenlik özellikleri­nin saptanmasıyla edinilecek bilgiler,
III. Panoların işletme ve havalandırma koşulları­nın değerlendirilmesiyle edinilecek bilgiler.
İlk iki grup bilgi için geniş labaratuvar çalışma­ları gerekli olup üçüncü grup bilgiler çoğunlukla sa­ha ile ilgili deneyime dayanmaktadır.
Bu bilgilerin sağlanmasını izleyen aşamada ken­diliğinden yanmayı etkileyen parametreler, siste­matik ve ağırlıklı bir şekilde rakamlandırılarak gü­venli ve güvensiz koşullara karşı düşen indeks de­ğerleri belirlenecektir.
Kendiliğinden yanmaya karşı alınacak önlem­ler, öncelikle, indeks değeri güvensiz koşullara kar­şı düşen damar ya da panolarda yoğunlaştırılma­lıdır.

kaynak: maden.org.tr/resimler/ekler/00e5eb0973d2... .
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

165 Görüntülenme2 Takipçi2 Yanıt