Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yönetişim sizce ne anlama geliyor?

Bir tarafın diğer tarafı yönettiği bir ilişkiden, karşılıklı etkileşimlerin öne çıktığı bir ilişkiler bütününe doğru dönüşümü ifade etmektedir. Birlikte yönetmek demektir. Yönetimin bir çok aktörün işbirliği ile yapılmasıdır. Örneğin; kamuda yönetişim, yönetimin sadece seçimler aracılığıyla seçilmiş bir kesim tarafından değil; STK'lar, odalar, meslek grupları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler gibi bir çok grubuda sürece dahil ederek gerçekleştirmektir. Yöneticilerin hesapverebilir, saydam, uzlaşmacı bir tutum içinde davranmalarını ifade eder.
  • Paylaş
Yönetimin çalışanlarını farkettiği, ilgilendiği bişey olmalı gibi geldi..
  • Paylaş
İki kişinin birbirini yönetmesi.

  • Paylaş
Ben bilemedim ama TDK Resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı. diyor.
  • Paylaş
Yönetiş biçimlerine tekabül eden birparadigmadir. Diktatörlüklerde "benim ülkeyi yönetisimden sana ne birader ! yönetişim kelimesi tam anlamıyla bir tiksinti kaynağıdır.Yönetim kelimesinin yumuşatılmış , yandan yemiş ve parlak ambalajıyla önümüze konmuş yeni halidir.
  • Paylaş
Nasıl kullanıldığını bilmiyorum ama kelime yapısı itibariyle; yön-et-iş-im: birbirine (-iş) bir seferlik (-im) yön etme eylemi.
  • Paylaş
Yönetim kademesinin çalışanları anladığı yönetim ve iletişim sistemidir. Bir yönetimin başarılı olarak adledilebilmesi için kanımca bu niteliğe sahip olması gerekli.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR